Løsningsorienteret journalistik: Hold på brugerne

Internt kursus: Journalistik og redskaber

Løsningsorienteret journalistik – “solutions journalism” – er gennemprøvet på et stort antal medier i USA gennem de seneste år.

Hvor traditionel journalistik hovedsageligt beskriver problemer, fokuserer løsningsorienteret journalistik også på, hvordan man løser dem.
Journalistikken viser, hvordan der er blevet arbejdet med at nå frem til løsningerne. Det er afgørende, at løsningerne udsættes for kritisk research, så det bliver klart, hvad der virker og ikke virker, og hvor det er muligt, skal der lægges dokumentation frem for løsningernes effekt. Svagheder i løsningerne skal også lægges åbent frem.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Solutions Journalism Network, New York, og deres samarbejdspartner Resolve Philadelphia.
På kurset arbejder vi med at overføre de amerikanske værktøjer til en dansk virkelighed, således at deltagerne bliver i stand til at introducere og arbejde med løsningsorienteret journalistik efter kurset.

Bruno Ingemann var på det første hold af fellows ved Constructive Institute i Aarhus.

Nye former for journalistik kan være med til at fastholde eller ligefrem tiltrække læsere og brugere ved at:

  • Inddrage brugernes erfaringer og viden i journalistikken.
  • Vise, hvordan folk prøver at gøre noget ved samfundets problemer.

Vise og undersøge mulige løsninger, fordi det ikke er tilstrækkeligt at afdække problemer.

På kurset lærer deltagerne at:

  • Udvælge emner til løsningsorienteret journalistik ved at bruge afprøvede metoder.
  • Skelne mellem positive historier og den grundige løsningsorienterede journalistik.
  • Tilrettelægge forløbet i et løsningsorienteret projekt lige fra ide til færdigt indhold.

Kombinere undersøgende journalistik med løsningsorienteret journalistik.

Deltagerne kan medbringe egne historier på kurset og på tomandshånd få coaching.

Varighed: En halv dag som oplæg eller to-tre dage som kursus.
Underviser: Bruno Ingemann

Skal vi holde dette dette kursus på din arbejdsplads? Vi hjælper dig med at tilrettelægge kurset.

Kontakt os for tilbud

Kaas & Mulvad
kursus@kaasogmulvad.dk