Gå ikke ned på udstyr:  Sådan fortæller du med lister, tidslinjer, quiz og faktabokse

Internt kursus: Fortælleteknik

Nyhedsgrafikker og faktabokse kan være effektive til at fange læseren. Mange medier prioriterer den type udstyr. Men journalister fokuserer ofte mest på den skrevne tekst og tager ikke tilstrækkelig ansvar for at inddrage andre relevante elementer. 

Alt for mange grafikker og faktabokse er dårlige og uvinklede. De tjener ikke deres formål, men forvirrer ofte mere, end de gavner. Måske fordi den basale talforståelse ikke har været på plads. Dårligt udstyr får læseren til at opgive og springe videre. Formålet med dette kursus er bl.a. at optimere grafikker og faktabokse.  

Ud fra eksempler arbejder vi i løbet af kurset med at finde de typer af udstyr, der virker bedst i den konkrete situation. Det er jo forskelligt fra gang til gang. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og diskussioner. Kurset varer to dage, men kan leveres som en-dags kursus efter nærmere aftale. 

Kurset indeholder emner som: 

  • Hvordan kommunikerer du mest effektivt med læserne på 30 sekunder  
  • Hvordan vinkler du data – og indholdet i faktabokse og grafikker  
  • Hvad kan elementerne hver især, og hvordan og hvornår bruges de bedst  
  • Hvilken grafiktype passer bedst til dine data  
  • Hvad er de journalistiske elementer i en grafik  
  • Faldgruber – og hvad du gør for at undgå dem  

Vi arbejder også med mere utraditionelle artikelformater som fx listehistorien, som nogle gange er det helt rigtige valg. Vi ser også på, hvordan tidslinjer inddrages bedst muligt.

Deltagerne bliver trænet i at disponere stoffet. De bliver trænet i at vælge eller fravælge udstyr for at sikre bedst mulig afkodning hos læserne, samt hvordan de reelt er med til at forbedre faktabokse og nyhedsgrafikker med en journalistisk tilgang.

Kurset er (også) for journalister, der har brug for at lære at behandle tal og data på samme kritiske måde som partsinterview. Deltagerne får værktøjer til at forstå begrænsningerne i tal. Og til at håndtere, at tal ofte er vinklede for at fremme et bestemt budskab. 

Varighed: En dag.

Underviser: Tommy Kaas eller Nils Mulvad

Krav til udstyr: Internet og mulighed for at koble computer til projektor. Kursusdeltagerne skal have adgang til computere.

 Skal vi holde dette kursus på din arbejdsplads? Vi hjælper dig gerne med at tilrettelægge kurset.

Kontakt os for tilbud

Kaas & Mulvad
kursus@kaasogmulvad.dk
27268818