Sådan håndterer du whistleblowere

Internt kursus: Journalistik og redskaber

I stigende omfang skaffer journalister og medier centrale oplysninger fra whistleblowere. Offentlighedsloven skærmer for offentlighedens indsigt. Og selv om både myndigheder, organisationer og virksomheder taler om transparens og etik, har de fokus på at styre strømmen af budskaber til medier og offentlighed.

For at få det fulde og retvisende billede er whistleblowere svaret.

Men laver man journalistik på baggrund af oplysninger fra whistleblowere, påtager man sig også et stort ansvar, og det gælder både den enkelte journalist, redaktionen og mediet. Man skal dels være kritisk, dels beskytte whistlebloweren mod evt. uønsket afsløring.

På kurset gennemgår vi de nye regler om whistleblowere fra EU. Vi ser på de forskellige danske måder, som virksomheder og myndigheder har indført whistleblower-ordninger på.

Vi ser på mediernes praksis – med en række eksempler på, hvad der i den enkelte historie kom ind som bidrag fra en eller flere whistleblowere.

Vi gennemgår forskellige metoder til at beskytte whistleblowere mod afsløring – både i form af praktiske råd og en gennemgang af, hvad der kan – og bør – gøres teknisk.

Varighed: En halv til en dag.

Underviser: Oluf Jørgensen og Nils Mulvad

Krav til udstyr: Internet og mulighed for at koble computer til projektor. Kursusdeltagerne skal have adgang til computere.

 Skal vi holde dette kursus på din arbejdsplads? Vi hjælper dig gerne med at tilrettelægge kurset.

Kontakt os for tilbud

Kaas & Mulvad
kursus@kaasogmulvad.dk