KM24: Overvågning og overblik

Du kan abonnere på Kaas & Mulvads dataværktøj, KM24.dk. Vi holder øje med en lang række åbne kilder. KM24.dk tjekker døgnet rundt og giver dig besked, så snart der er bid. Du kan trække virksomhedsrapporter på alle virksomheder – med aktuelle og historiske unikke data.

KM24 er en gevinst, hvad enten du er ansat på et medie, arbejder med kommunikation – eller arbejder i en organisation eller virksomhed, hvor du fx kan have brug for at holde øje med produkter, konkurrenter, kunder, leverandører eller myndigheder. Ud over medier i ind- og udland, overvåger vi 27 andre forskellige digitale kilder.

Med et abonnement på Kaas & Mulvad overvågningstjeneste kan du holde snor i lige så mange virksomheder/kommuner etc., du har lyst til. Når der sker noget, der lever op til dine søgeord eller behov, får du en mail med et link. Du kan få den straks, eller når det passer dig. Mailen kan fx se sådan her ud (hvor der overvåges nye .dk-domæner hos de politiske partier):

domæneeksempel

Virksomhedsrapport

KM24 giver et unikt overblik gennem en detaljeret rapport,du kan få dannet om alle danske virksomheder. For selskabet får du både stamoplysninger, status samt historiske oplysninger, hentet fra en række specielt udvalgte kilder. Blandt indholdet kan nævnes:

Ledelsesnetværk og relation score – for hvert enkelt medlem i virksomhedens ledelse ser du vedkommendes relation til ledelsens andre medlemmer – bl.a., hvor mange selskaber de sidder i sammen. Du kan også se, hvem de enkelte ledelsesrepræsentanter har siddet i ledelsen med i andre selskaber gennem de seneste ti år. Samt hvor mange selskaber, personerne i deres netværk har siddet i, og hvor mange konkurser, de har efterladt sig.

Risikoord i regnskaber – hvis et ord, som KM24 har defineret som et muligt faresignal, fremgår af et regnskab, bliver det fremhævet i rapporten. Du kan både se evt. risikoord og konteksten.

Ejendomshandler – rapporten lister ejendomme, som virksomheden har købt eller solgt, pris samt hvilke typer handler, der var tale om.

Ankenævn, retslister og domme – hvis virksomheden optræder i afgørelser i klage- og ankenævn, vil sagen fremgå med et link. Tilsvarende henvises til evt. retslister og domme, hvor selskabsnavnet optræder.

Domæner – rapporten viser dk-domæner, hvor der er købt et sikkerhedscertifikat, og hvor domænet er taget i brug. Skuffedomæner vises ikke.

Tilsyn – kritiske tilsynsresultater tilbage i tiden fra Fødevare- eller Arbejdstilsynet.

Regnskabstal – seneste fem års hoved- og nøgletal for selskabet med link til regnskabet i CVR samt info om revisor og bank.

Øvrige virksomhedsoplysninger – bl.a. personkredsens netværk og virksomhedshistorik samt hvilke selskaber, den pågældende virksomhed ejer.

Storkunder

En række af landets medier er allerede blevet storkunder: Dagbladet Børsen, Ekstra Bladet, Det Nordjyske Mediehus, Bornholms Tidende, Fagbladet Journalisten, TV2 Nord, TV2 Bornholm, TV  SYD, Sjællandske Medier, A4 Medier og Off The Pitch. Det samme gælder virksomheder og organisationer som Stiesdal, Skovgaard Energy, Towii Renewables, Asset Advisor og 3F.

Vi overvåger bl.a. tinglysning, CVR, retslister, domme, Statstidende, smileys fra Fødevarestyrelsen, gældssaneringer ligesom vi følger registreringer af .dk-domæner, 17 forskellige klage- og ankenævn, udbud samt nyt i bilbogen, personbogen, andelsboligbogen og meget andet . Vi overvåger både danske og udenlandske medier, kommuner og regioner, – for alle regioner og de fleste kommuner også dagsordener og referater fra politiske møder – centraladministrationen og en lang række EU-sites. Du kan selvfølgelig afgrænse, hvad du overvåger – fx ud fra geografi, branche eller egne søgeord. Se den fulde liste nedenfor.

Massemedier har også mulighed for at følge personer. Det sker ud fra reglerne om interne redaktionelle databaser. Materialet er således internt for redaktionen. Der skal ske en redaktionel vurdering før offentliggørelse. Men resten er åbent for alle.

Se video: Sådan sætter du overvågninger op

Se video: Medieovervågning og overvågning af websteder, du selv vælger

 

Pris efter behov

Prisen afhænger af dit behov. Vi har selvfølgelig en gratis løsning, så du kan prøve nogle få af platformens muligheder. Ellers koster overvågningen 1000 kr. årligt for op til 1000 hits, mens 5.000 kr. årligt giver op til 6000 hits. En storkunde-aftale med egen platform, ubegrænset antal brugere og maks. 50.000 hits pr. år koster 20.000 kroner årligt. Den særlige personoversigt koster 5.000 kroner årligt oven i de 20.000 kroner. Alle priser er ekskl. moms.

Storkunder kan også definere egne overvågningstyper, som vi så lægger ind i platformen. Suverænt overblik – og nemt at bruge.

Besøg vores site. Vil du have en gratis prøve eller abonnere, kan du kontakte os på post@km24.dk eller tlf. 51504808.

Vi inkluderer mere i den kommende tid, men følgende er marts 2024 inkluderet i overvågningen:

 • Medier — både danske og udenlandske
 • Virksomhedsregnskaber
 • Ændringer i CVR-registeret
 • Nye tinglyste ejendomshandler
 • Konkurser og andre statusændringer
 • Retslister fra landets domstole
 • Domme fra Domsdatabasen
 • Domme fra Sø- og Handelsretten
 • Personbogen — pant, ægtepagter
 • Andelsboligbogen — pant i andele mv.
 • Bilbogen — pant i køretøjer
 • Fødevarestyrelsens smiley-ordning
 • .dk-domæner
 • Danske offentlige udbud
 • Klagenævns-kendelser
 • Kommunernes miljø­tilsyn
 • Finans­tilsynets tilsyns­reaktioner
 • SKAT’s udlæg i fast ejendom
 • Kommuner og regioner
 • Dagsordener og referater fra kommuner og regioner
 • Boligsiden
 • Kyst­direktoratets afgørelser og høringer
 • Gældssaneringer
 • Centraladministrationen
 • Skibsregistrene
 • EU – mere end 80 kilder
 • Klima – internationale nøglekilder
 • Websteder, du selv vælger
 • Person­oversigt (kun for medier)

Vil du prøve vores platform – eller har du lyst til at høre mere – så skriv til os på post@km24.dk – eller ring 51504808