Skræl af, ryd op, skær til!

Internt kursus: Journalistik og redskaber

– et kursus om præcision i journalistisk formidling

Er I dem, I tror, I er? Eller bruger I en masse krudt på formidling, som aldrig trænger ordentligt igennem hos modtageren? På dette kursus tager vi jer igennem en analyse, hvor vi holder jeres medie op imod jeres formål – og giver en række konkrete anbefalinger til, hvordan I styrker præcisionen. Vi spørger: Hvad er jeres DNA? Hvor er der klicheer og tomgang, som skal ud, så I går klart og karakteristisk igennem?

Vi stiller skarpt på, om det, I siger med journalistiske ord, afspejles i jeres visuelle journalistik. Og omvendt: Om det udtryk, som møder modtageren, er rigtigt valgt. Vores analyse bevæger sig konstant mellem indhold og udtryk – i erkendelse af, at de to størrelser ikke bare er to sider af samme sag. De betinger hinanden og skal tænkes under ét.

Efter analysen træner I præcision i praksis. Gennem konkrete øvelser skærper I jeres evne til at sætte jeres ideer på spidsen i formidlingen. Vi introducerer en række nye formidlingsgreb i form af dogmer og formater, som I eksperimenterer med. Sammen udvikler vi nye formater og indholdstyper, som I kan bruge til at styrke præcisionen gennem visualisering og sproglighed.

Kurset tager udgangspunkt i jeres specifikke behov. Vi kan fokusere på strømlining af identitet på tværs af offline/online. På store dybdeborende temaer. På faktabokse, skilte og informationsgrafikker. Eller på sammenhængen mellem hovedbrand og nicher.

Kurset er tænkt til internt brug i mediehuse, mindre medier, print, digital, TV og video. Det kan være en hel redaktion, en redaktionsledelse eller en redaktionel gruppe af forskellige faggrupper.

Varighed: Typisk fra en halv dag til to dage. Men vi skræddersyer kurset i samråd med kunden.

Antal deltagere: Ubegrænset ved analysedelen. Max 12 hvis det er inklusiv øvelser m.m.
Underviser: Rasmus Emborg, Marianne Bahl

Forløb ved kursus på to dage (eksempel):

Dag 0 (før kurset):

Analyse og pointer, forberedelse hver for sig og sammen.

Dag 1:

Efterkritik med gennemgang af:

 • Indhold og fordeling af indhold
 • Journalistiske formater
 • Kilder og kildebrug
 • Læsevenlighed
 • Fortælleteknik
 • Sprog og stilistiske virkemidler
 • Design
 • Layout
 • Typografi
 • Farvepalet, vignetter, logoer
 • Billeder og brug af billeder
 • Fejl og andre uheld

Diskussion

Øvelser

Dag 2:

Øvelser

Refleksion

Skal vi holde dette kursus på din arbejdsplads? Vi hjælper dig gerne med at tilrettelægge kurset.

Kontakt os for tilbud

Kaas & Mulvad
kursus@kaasogmulvad.dk
27268818