Marianne Bahl
Visuel Strateg og Creative Director 
Bahl Visuel Strategi

Marianne Bahl

Marianne Bahl er selvstændig visuel strateg og designudvikler med fokus på tydeliggørelse af visuel identitet og kommunikation. Har 23 års erfaring i mediebranchen hos Politiken, Egmont Publishing og Børsen. Hun har været designchef på ALT for Damerne og Børsen med ansvar for designudvikling på alle platforme og med ledelsesansvar for samtlige visuelle medarbejdere. Er jury- og bestyrelsesmedlem i nationale og internationale designkonkurrencer. Er beskikket censor og underviser på designskoler.