Arkiv | Web scraping

Brug af robotter til at samle data.

Definition af computerstøttet journalistik

Computerbaseret journalistik har været brugt i USA i mange år. Første gang, computerkraft blev taget i brug i journalistikkens tjeneste, var i forbindelse med præsidentvalget i 1952, hvor Walter Cronkite og CBS News fik hjælp til hurtigt at lave prognoser over valgresultatet. Ledelsen af CBS turde dog ikke tro på computerens analyser og tilbageholdt resultaterne […]

Læs mere

Stemmeprocent: 37,1

Stemmeprocenten ved kommunalvalget var den laveste i 35 år, nemlig 65,8 procent. Og hele 18 steder i landet lå stemmeprocenten under 50. For eksempel på Tingbjerg skole i København, hvor stemmeprocenten som landets laveste lå på 37,1. Det er 10 pct. lavere end ved sidste kommunalvalg. Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra kmdvalg.dk, […]

Læs mere 1

Lars og Lone i byrådet

Her er Lars. Her er Lone. De skal i by-rådet. Men hvor er Ali? Ja, der er gammelkendte danske navne på langt de fleste navneskilte, når de nye kommunalbestyrelser tager fat. En analyse af fornavnene, som Kaas & Mulvad har foretaget, fortæller bl.a., at 51 af de nye byrådsmedlemmer hedder Lars, mens 23 af kvinderne […]

Læs mere 1
DF og Vestkyst-effekten

DF og Vestkyst-effekten

Hvad pokker er der med Dansk Folkeparti og vestkysten? DF er blevet nævnt som en af kommunalvalgets vindere, men sejren er ulige fordelt. Kigger vi vestpå, er det rigtigt: Både i Vestjylland og på Vestsjælland vandt partiet større andele af de afgivne stemmer end ved sidste kommunalvalg i 2005. Voldsomst i Lemvig, hvor partiet gik […]

Læs mere 0

Valgkamp på Facebook og Twitter

Politisk valgkamp i socialt mediemiljø, er titlen på journalistikkens dag den 13. november 2009 på Journalisthøjskolen i Århus. Medieforskere i Danmark står for indholdet, hvor bl.a. andre Nils Mulvad holder oplæg om, hvordan man kan overvåge politikernes aktiviteter i de sociale netværk med robotter og mikse resultatet med overvågning af mere traditionelle kilder. Robotter kan […]

Læs mere 0
Folkeafstemning viser skel mellem øst og vest

Folkeafstemning viser skel mellem øst og vest

At danskerne ikke forholder sig ens til spørgsmål om Kongehuset, ses tydeligt, når man lægger resultaterne af folkeafstemningen 7. juni på et landkort. På kortet ses – for hver kreds – hvor stor en andel af alle afgivne stemmer, der enten var nej-stemmer eller blanke stemmer. Analysen er foretaget af Kaas & Mulvad. Vi har […]

Læs mere 0

EU-kommissionens lobby-register består ikke åbenheds-test

Kommissionens lobbyist-register består ikke en åbenhedstest foretaget af ALTER-EU, The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, der er en sammenslutning af mere end 160 NGO’er, fagforbund og virksomheder. Lobbyist-registret åbnede for mere end syv måneder siden. ALTER-EU har i dag udgivet en rapport med en meget detaljeret kritik af registret. Rapporten er baseret på […]

Læs mere 0

De sidste røde bastioner

Lolland, Nordjylland og Bornholm. Så enkelt kan det siges, når man oven på Folketingsvalget skal remse op, hvor de sidste røde bastioner findes. Kaas og Mulvad har analyseret valgets resultater, og på vores kort kan ses – kommune for kommune – om det var Socialdemokratiet eller Vestre, der vandt tvekampen. Kortet viser med rød eller […]

Læs mere 0

Partiernes stærke og svage områder

Kaas & Mulvad har analyseret partiernes stemmer i kommunerne for at finde partiernes svage og stærke steder. Se herunder et kort for hvert parti. Kortene må offentliggøres frit, hvis blot Kaas & Mulvad angives som kilde. Kortene er farvet op efter, hvor mange procent partiet har fået af de afgivne gyldige stemmer i hver af […]

Læs mere 1