Find de vigtigste kommunale historier om klima og miljø

Kurset foregår 11. – 14. november 2024 i Randers.

Danmark og verden er på vej mod flere klimakatastrofer, bl.a. klima, biodiversitet og det døde hav. Nordic Waste viste fra starten af 2024, at løsninger pludselig kan blive til nye problemer. I hvert eneste tilfælde er det kommunerne, som er spydspids i at afværge katastroferne. Kommunerne skal selv lave grøn omstilling som Danmarks største arbejdsplads og bygningsejer. Og kommunerne skal hjælpe og presse borgere og virksomheder til mere grøn adfærd.

Dine undervisere Roger Buch, Nils Mulvad og Ole Gregor tager dig med ind bag den grønne omstilling i kommunerne i 2024. De hjælper dig med at finde de vigtigste kommunale historier om klima og miljø. Og hjælper dig med at formidle dem på en konstruktiv måde, så mediebrugerne ikke flygter uden om tidens vigtigste spørgsmål. 

Historier om klimaet skal være konkrete.

De skal handle om oversvømmelser og overløb fra rensningsanlæg. Forurenede badestrande. Forsvundne kyststrækninger.

Og de skal handle om, hvem der hænger på det.

Er bygninger forberedt til ekstremt vejr? Hvem skal betale? Hvordan udvikles byerne – og hvordan hænger byudvikling sammen med klimatilpasning? Hvad kan borgerne selv gøre? Kurset ligger i Randers, så vi kan besøge både Nordic Waste, og det lokale forsyningsselskab, som hævder at være grønt. Vi skal også se på, hvordan miljø og klima er indtænkt i kommunens store satsning: Flodbyen.

Derfor skal du tage kurset

På kurset lærer du at skrive de helt konkrete historier om bygninger, vand, mennesker – alt det, der er konkret i forbindelse med klimaændringerne.

Du lærer at dykke ned i, hvor konflikterne er.

Hvor er der data og kilder?, Hvordan kommer du spadestikket dybere i dækningen? Hvordan giver du perspektiv til dine historier, så det bliver muligt for borgerne at se klimaet og klimapolitikkens helt specifikke virkning!?

I den kommunale verden mærker man effekten af klimaforandringerne og den grønne omstilling i stadigt større omfang. Klima fylder i flere og flere forskellige udvalg og er i stigende grad på byrådets dagsorden.

Kurset begynder med baggrund om, hvilke kommunale klimaudfordringer der er: Hvor store de er, hvornår vi forventer, de kommer – samt hvor data og kilder til historierne er.

Du får også grundlæggende information om reglerne, der regulerer området – dvs. planlov, natura2000, bilag IV, klagenævn, samt opdeling på ministerier. 

I forlængelse heraf får du overblik over de store knaster, der blokerer for indsatsen, selv om politikerne har vedtaget nok så fine planer.

Vi tager på tur og ser med egne øjne, hvordan sagen om Nordic Waste har ændret på rollefordelingen mellem kommune, region og stat – og vi gennemgår forløbet for at lære, hvilke historier og dagsordener medierne overså undervejs. Alt sammen for at ruste deltagerne bedre til næste danske klimakatastrofe. Blandt andet ser vi på, om kombinationen af plastisk ler og øget nedbør bør give grund til bekymring andre steder. 

Det lærer du på kurset:

I løbet af kurset ser vi nærmere på kommunale data og kilder inden for især:

 • Skove
 • Afkøling og opvarmning af bygninger
 • Oversvømmelse fra grundvand, regnskyl, havvand og kysterosion

Vi går ned i, hvordan man måler på klimatilpasning, og vi undersøger, om den enkelte kommune faktisk har en indsats.

Desuden berører vi data inden for:

 • Energipriser, elforsyning og el-biler
 • Busruter
 • Fjernvarme og tilslutningspligt
 • Forsyningsselskaberne
 • Solceller, vindmøller og biogas
 • Miljøvurdering, natura2000 og beskyttede arter
 • Biodiversitet, naturnationalparkerne og kommunerne
 • Privatisering af vandløb
 • Lokale CO2-syndere.

Alt er selvfølgelig ikke klima. Der har været problemer med natur- og teknikforvaltningerne før klimadagsordenen, men med klimaforandringer får næsten alt et ekstra twist, ligesom klimaforandringer udfordrer biodiversiteten og naturen i bredeste forstand. Samtidig kan økosystemer i balance bremse klimaeffekter.. Det skal vi som journalister kunne beskrive – ikke blot med udtalelser, men med dokumentation.

Efter kurset kan du

 • give konkrete historier et ekstra perspektiv
 • interviewe kilder med et større overblik
 • have bedre fokus på de specifikke klimahistorier, som betyder mest i kommunen.

Kurset er for dig

Kurset retter sig både til begyndere og erfarne.

Der kræves ingen forudsætninger andre end de journalistiske. Du behøver heller ikke have forudgående kendskab til kommuner, men forventes at have en interesse i klima- og miljøjournalistik.

Kurset er ikke kun rettet mod lokaljournalister.

Sådan foregår undervisningen

Kurset er en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser. Vi tager fat i de konkrete data, der er på de forskellige områder og træner dig i at bruge dem til historier.

Dine faste undervisere er Roger Buch, Nils Mulvad og Ole Gregor.

Efter kurset har du mulighed for at få 1:1-feedback på en eller flere tekster, som du har skrevet, og sparring på, hvordan du kan tage næste skridt i din skriveudvikling.

Kursusleder: Roger Buch, Nils Mulvad og Ole Gregor
Varighed: 4 dage
Sted: Vestergade 53, 8900 Randers
Tidspunkt: 11. – 14. november 2024
Pris: 17.475 kr.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse fra 6. maj

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du allerede nu tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Illustrationen er en AI-grafik skabt af Gert K Nielsen og AI-tjenesten Midjourney i fællesskab.