IMG_20240125_111247 (1)

Ole Gregor

Ole Gregor har arbejdet bredt inden for planlægning, arealregulering, klima og miljøvurdering både i Viborg amt, Miljøministeriet, som rådgiver og i Aarhus kommune. Hanregnes som en af landets førende eksperter inden for miljøvurdering. Han har undervist på Aalborg Universitet og været aktiv i netværket omkring aktindsigt og åbenhed i offentlig forvaltning. Ole Gregor skriver løbende i fagbladet Landinspektøren om udviklingen inden for miljøjura og planlægning.