Arkiv | Aktindsigt

Myndigheder følger ikke Ombudsmanden

I stedet for at give aktindsigt i en sag, ser vi flere og flere eksempler på, at myndigheder blot finder på en ny begrundelse for et afslag, efter at Ombudsmanden har givet en journalist ret. Det skriver Nils Mulvad i dag i en artikel. på Åbenhedstinget. Ombudsmandens afgørelser er normalt en henstilling til den pågældende […]

Læs mere 0

Ammoniak-anlæg skaber utryghed på Bornholm

Nyt udendørs ammoniak-anlæg på Bornholm godkendt i al hast. Beboere og institutioner har intet hørt. Det skriver Nils Mulvad i dag i en artikel. på Åbenhedstinget. Slagteriet Danish Crown i Rønne på Bornholm har opstillet et nyt udendørs ammoniak-køleanlæg, uden at de nærliggende beboere og institutioner har fået noget at vide. Miljøcenter Roskilde godkendte det […]

Læs mere 0

Regeringen bremser frit datamarked

Myndighederne sætter prisen op på data og blokerer for, at de kan bruges i et frit marked. En daglig liste over nye virksomheder i Danmark koster 60.000 kroner om året, selv om den kan hentes gratis på nettet. Men det må man ikke, for det belaster serveren hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nils Mulvad skriver indlæg […]

Læs mere 0

Danmark bliver mere lukket

Mens USA, EU og en lang række andre lande i øjeblikket bliver mere åbne, går Danmark den modsatte vej. Andre steder bliver det nemmere og nemmere for offentligheden at følge tilblivelsen af nye love og regler. Men ikke i Danmark. Her sker mere og mere i lukkede kredsløb. Seneste eksempel er den nye lukkethed om […]

Læs mere 0

Farlige virksomheder må flytte

En lille håndfuld ekstremt farlige virksomheder ligger så dårligt placeret, at de sandsynligvis må lukke eller flytte. Uheld kan få alvorlige konsekvenser i omgivelserne. Navnene på disse virksomheder hemmeligholder Miljøstyrelsen på grund af terrorfrygt, ligesom beboerne i nærheden heller ikke må få noget at vide om beredskabsplaner.  Det sker i strid med Seveso-direktivet fra EU […]

Læs mere 0

Ombudsmanden giver medhold i aktindsigtssag

UPDATE og Nils Mulvad har fået medhold af Ombudsmanden i en principiel sag om adgang til det såkaldte husdyrbrugsregister. Ombudsmanden kritiserer i sin afgørelse Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen og beder dem træffe en ny afgørelse. Han slår samtidig fast, at det via en søgerobot er tilladt at tappe myndighedernes oplysninger på deres hjemmeside uden først at […]

Læs mere 0

Netværk omdannes til Åbenhedstinget

Updates netværk om elektronisk aktindsigt omdannes til Åbenhedstinget, der forsøger at få mindst en repræsentant for hvert medie i Danmark. Det nye netværk fokuserer generelt på åbenhed – ikke kun elektronisk åbenhed. Første konference i det nye netværk holdes 21. september 2009. Nils Mulvad fortsætter som formand og koordinator for det nye netværk. Se netværkets […]

Læs mere 0

Polske vikarer til Danmark

Vikarbureauerne er nu den største arbejdsgiver for østarbejdere i Danmark. Det viser Ugebrevet A4’s analyse af alle arbejdstilladelser til østeuropæere. Flere end hver anden havner i vikarfirmaer, der bryder overenskomsten eller slet ikke har nogen. Kaas & Mulvad har for Ugebrevet A4 analyseret godt 30.000 arbejds- og opholdstilladelser, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i […]

Læs mere 0