Få datoerne på plads i Excel

Excel kan som regel genkende datoer, men det sker, at de er skrevet på en måde, så programmet bare opfatter datoerne som tekst. Og så kan man fx ikke sortere dem efter nyeste/ældste. Her er en nem forklaring, så du kan få datoformatet på plads.

I Excel skal en korrekt dato stå til højre i cellen. Står den til venstre som i dette eksempel, opfatter Excel blot teksten som – ja, tekst. Hvis jeg vil kunne sortere de mange datoer, må formatet ændres.

Vi bruger værktøjet “tekst til kolonner”, som ligger under fanebladet “Data”. Før vi aktiverer det, skal kolonnen (eller området) med datoer markeres. Du kan ikke foretage dette på flere kolonner samtidig. Så hvis du som i mit eksempel har to kolonner med forkerte datoer, må du foretage processen i to omgange.

Når du har klikket på Tekst til kolonner, starter en lille guide. Første step:

Egentlig er guiden beregnet til at dele tekst op, men i denne omgang er det ikke det, vi vil. Så jeg vælger “Afgrænset” og om lidt vælger jeg et tegn, som slet ikke findes i data. Jeg vil nemlig ikke have skilt mine datoer ad. Jeg skal blot have dem formatteret korrekt.

Når jeg har klikket på Næste, får jeg dette:

 

Her vælger jeg “Tabulator”. Og da der ikke er tabulatorer i mine datoer, sker der intet. Jeg klikker på “Næste”.

Nu – omsider – kommer det, vi skal bruge. Jeg flytter markeringen fra “Standard” til “Dato”, og sikrer mig, at mine datoer faktisk har formatet dag-måned-år. Hvis det ikke er tilfældet, skal man klikke og ændre i drop-down menuen til højre.

Når vi nu trykker “Udfør”, skulle datoerne gerne fremstå rigtigt – og i højre side af kolonnen.

Og slår man et filter til og klikker på pilen i toppen af kolonnen, ser man, at datoerne nu opfattes som datoer, og derfor også kan sorteres mv.

Vil du være bedre til Excel? I slutningen af marts 2022 kører vi både et begynderkursus og et fortsætterkursus i Excel. Begge foregår i København og hver især varer to dage. Klik på links og læs mere om indholdet. Vi kan også komme til din arbejdsplads og lave et skræddersyet internt kursus.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.