Farvel til Journalisthøjskolen

Efter 21 år med forskellig grad af ansættelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – de sidste 14 år som lektor i journalistik – har skolen og jeg i dag aftalt, at jeg fratræder.

Min foreløbig sidste forelæsning på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Studerende på 1. semester får feedback på deres opgaver i aktindsigt. Billedet er taget af en af de studerende med min iPhone.

Min foreløbig sidste forelæsning på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Studerende på 1. semester får feedback på deres opgaver i aktindsigt. Billedet er taget af en af de studerende med min iPhone.

Åbenhed – fra forskningsprojekt over Dicar til Åbenhedstinget
Noget af det, der har betydet mest for mig på Journalisthøjskolen, var da den daværende rektor Kim Minke i 1995 tog initiativ til at samle nu afdøde afdelingschef for mediejura, Knud Aage Frøbert, og mig til et forskningsprojekt om elektronisk aktindsigt.

Vi besøgte medier og myndigheder og skrev en del rapporter, indtil vi i 1998 oprettede Danish International Center for Analytical Reporting, Dicar, som herefter blev rammen om at udvikle metoder og samle erfaringer med elektronisk aktindsigt, samtidig med, at vi udvidede indsatsen til også at omfatte datajournalistik.

Forskningschef Oluf Jørgensen er en af hovedkræfterne i Åbenhedstinget.

Forskningschef Oluf Jørgensen er en af hovedkræfterne i Åbenhedstinget.

Da Dicar lukkede i 2006, flyttede arbejdet med åbenhed over som et netværk under DMJX, hvor de bærende kræfter var forskningschef Oluf Jørgensen, udviklingschef Steen K. Rasmussen og mig. Netværket havde deltagere fra flere medievirksomheder og myndigheder. Efter et par år omdøbte vi det til Åbenhedstinget.

Jeg fungerede som den praktiske udførende af de konkrete afprøvninger af aktindsigt. Jeg udarbejdede rapporter og analyser, skrev indlæg og arrangerede konferencer.

Skolen betalte for opgaverne indtil 12. marts i år.

Journalisten.dk: DMJX sløjfer økonomisk støtte til Åbenhedstinget

Dansk Journalistforbund besluttede på Hovedbestyrelsesmødet den 18. maj at støtte Åbenhedstinget med 30.000 kr. i år, og Journalisterne støtter med 5.000 kr.

Konkurrence inden for efteruddannelse
Tommy Kaas og jeg har undervist i mange år i regi af Update – faktisk flyttede vi alle Dicars kurser ind i Update, da organisationen lukkede med udgangen af 2006.

Vi oplevede på et tidligt tidspunkt, at Update stoppede vores årlige USA-kursus til Nicar-konferencen, hvorfor vi valgte at køre det selv.

Da Pressens Uddannelsesfond sidste år opsagde aftalen med Journalisthøjskolen om efteruddannelse, forsøgte vi at indgå en aftale om at køre kurser i regi af Update, men kunne ikke blive enige.

I stedet besluttede Tommy og jeg at optrappe vores egne kurser. PU godkendte syv kurser i foråret 2015, og vi har netop fået 15 kurser godkendt af PU til efteråret 2015.

Nu er vi blevet kursus-konkurrent til DMJX.

Kaas & Mulvad: Fokus på nye metoder i kvalitetsjournalistik

Datajournalistik i vadestedet
Medierne er hårdt presset. Der er ikke meget overskud til at eksperimentere med nye metoder og modeller, samtidig med at der aldrig har været så stort behov for eksperimenter og udvikling.

Mit bidrag sker blandt andet inden for Global Investigative Journalism Network. For eksempel var jeg ansvarlig for datasporet på den første undersøgende journalistiske konference i Asien i november 2014.

I februar underviste jeg et hold af journalister på Sloveniens største dagblad, Delo, i datajournalistik og sammenfattede udvalget af praktiske metoder.

Drilling Down: A Quick Guide to Free and Inexpensive Data Tools

Jeg fortsætter indsatsen inden for datajournalistik og anden kvalitetsjournalistik i regi af Kaas & Mulvad og de internationale samarbejder. Udover det globale netværk for undersøgende journalistik er der Dataharvest – den årlige europæiske konference for datajournalistik.

Du kan følge med i udviklingen i datajournalistik ved at tilmelde dig Kaas & Mulvads nyhedsbrev.

Fortsætter samarbejde med skolen
I dag er vi blevet enige om teksten på skolens hjemmeside og orienteringen til de øvrige medarbejdere, der lyder:

Ændret samarbejde med Nils Mulvad

Nils Mulvad har siden 1994 været tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fra 2001 som lektor, hvor han bl.a. har undervist i datajournalistik og digital journalistik. Sideløbende har han været en af foregangsmændene inden for datadreven journalistik i Danmark, hvilket bl.a. har ført til oprettelsen af analysevirksomheden Kaas & Mulvad.

Over årene har de eksterne opgaver og indsatser ført til en stadig mindre tilknytning til højskolen, hvor Nils de seneste år har været ansat på deltid. Da Kaas & Mulvad sideløbende har udviklet sig til også at være en relativt stor kursusudbyder – og dermed reelt en konkurrent til højskolens udbud af kurser – har vi fundet det vanskeligt at forene det med Nils’ fortsatte fastansættelse på højskolen, og vi har derfor drøftet vores fremtidige samarbejde. Vi har aftalt, at Nils stopper som lektor på højskolen med udgangen af juni 2015.

Nils vil stadig undervise på nogle forløb på bacheloruddannelserne i efteråret, og vi forventer, at han også fremover vil undervise på forskellige forløb. Ligeledes regner vi med og håber, at det gode samarbejde, som højskolen og flere af højskolens medarbejdere har med Nils i forskellige sammenhænge, fortsætter.

/Jens Otto Kjær Hansen

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.