Sådan trækker vi alle skattedata ud

Skat har nu for tredje år lagt oplysninger ud om virksomheders skatteforhold. Men data er vanskelige at bruge, fordi de indeholder mange fejl og løbende ændres uden forklaring fra Skats side. Kaas & Mulvads systematiske udtræk dokumenterer en række problemer med indholdet af de åbne skattelister.

Benny

 

 

 

 

 

 

De åbne skattelister om virksomhedernes skattebetalinger har indtil nu ikke haft den store effekt eller gennemslag i den offentlige debat, og det er der gode grunde til.

I december vakte offentliggørelsen af de nyeste data ikke den store opsigt. Og slet ikke som første år, der blev frigivet data – for to år siden. Da skrev Ugebrevet A4 en række historier på basis af vores udtræk, bl.a.: Det jyske underskud samt Høj pris for arbejdspladser. Her har vi beskrevet vores arbejde med data i 2013.

Da Skat for anden gang – i december 2013 – offentliggjorde skattelisterne (for indkomståret 2012), blev 2011-tallene samtidig fjernet. På baggrund af 2012-tallene, lavede DR’s databaseredaktion et udtræk og en stribe historier, der også delvis byggede på andre data.

Læs DR’s databaseredaktions metodebeskrivelse, hvor de gennemgår en række problemer med at trække data ud ved hjælp af en robot.

Igen i december 2014 lagde Skat virksomhedernes skattedata ud. Denne gang har man ikke fjernet data fra det foregående år. Skatteminister Benny Engelbrecht (S) har lovet, at målet er at have offentlige skattedata for fem år. I dag er der dermed på Skats hjemmeside kun tilgængelige data for indkomstårene 2012 og 2013.

Kaas & Mulvad beder om aktindsigt i samlet liste

Både i 2012 og 2013 afviste Skat at udlevere den samlede liste. Kaas & Mulvad har med henvisning til den nye offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 2014, bedt om at få data som et samlet udtræk. Det sker efter, at vi igen har oplevet begrænsningerne ved et robotudtræk. Et samlet dataudtræk kan med langt større sikkerhed bruges til analyser af de vigtige overordnede tendenser.

Kaas & Mulvad har nemlig samme erfaring som DR. I Skats data er der fejl. Nogle selskaber er ikke registreret med CVR-nummer, men SE-nummer. Data ændres i løbet af året uden forklaring eller dokumentation. Der eksisterer firmaer med CVR-numre, som ikke er på Skats liste, mens der er firmaer på listen, som ikke endnu er kommet på andre lister over CVR-numre. Vi observerer også, at det samme firma i nogle tilfælde optræder to gange med forskellige navne og CVR-numre.

For 2013-skatten har vi bl.a. oplevet det med Dansk Shell, som optræder med både CVR 10373816 og CVR 87197719. Og begge steder med nøjagtig de samme data om indkomst og skat. Det har SKAT dog efterfølgende rettet.

DanskShell

Det betyder, at det er svært – for ikke at sige umuligt – at lave et fuldstændigt udtræk. Det eneste logiske vil derfor være at få en samlet liste fra Skat, og at Skat lægger denne liste til download. Eventuelle opdateringer/rettelser kan ske en gang i kvartalet, og der bør desuden offentliggøres en kort beskrivelse af data (antal firmaer, samlet skat etc).

Kaas & Mulvad bruger tre metoder til at trække data ud

Skat viser op til 100 resultater på deres hjemmeside, hvis man søger efter et CVR-nummer eller navn. Efter en række tests har Kaas & Mulvad konstateret, at vi i CVR-søgefeltet med en robot kan afprøve alle seks-cifrede numre mellem 100000 og 999999 – et ad gangen – og herefter udtrække resultaterne.

skatterobot1
Skatterobotten i arbejde.

Vi får desuden komplette lister med CVR-numre fra anden side, og vi afprøver alle dem, der ikke er med i det første robot-udtræk fra Skat. Til sidst afprøver vi CVR-numre for alle de virksomheder, der var på listerne i 2011 og 2012, men ikke er med i udtrækket for 2013.

Kører samme tur igen med 2012-data for at se ændringer

Da vi havde udtrukket de nyeste data, kørte vi atter udtrækket fra det foregående år på samme måde, så vi kan sammenligne de to udtræk af data fra 2012, som vi har foretaget. Det fra december 2013 og det nye fra december 2014. Udtrækket fra december 2013 har i alt 245.820 virksomheder med en samlet indbetalt skat på 49.745 mio. kroner.

Ved udtrækket et år senere – i december 2014 – er der cirka 2.000 færre virksomheder på listen, dvs. en del er fjernet. I alt er der 243.882 virksomheder i udtrækket fra december 2014 over virksomheder på skattelisten for 2012. Til gengæld er skatten i dette udtræk vokset med over 12 mia. kr til 62.024 mio. kr.

Faktisk er det i alt 3.572 virksomheder, der er fjernet fra 2012 skattedata fra december 2013 til december 2014. Den største forsvundne skattebetaler er ‘Blackrock’ med CVR-nr. 33763808, der i december 2013 stod til at have betalt lige knap 7,9 mio. kr i skat. I dag finder man kun et datterselskab. Det oplyses ikke, hvilket selskab det er sambeskattet med. Samtidig er der kommet 1.632 nye virksomheder med, bl.a. Frøslev-Mollerup Sparekasse med en skatteindbetaling på 2,0 mio. kr.

Ser man på de 8.525 virksomheder, der har øget deres skattebetaling for indkomståret 2012 i perioden mellem udtrækket i december 2013 og udtrækket i december 2014, bliver listen ganske spændende. Nummer et på listen er Siemens Aktieselskab, der øgede sin skat fra 366.949 kr. til 799.442.051, dvs. med næsten 800 mio. kr. Nummer to på højdespringer-listen er Novo A/S, der øgede sin 2012-skat med 649 mio. kr.

I alt 13 selskaber øgede skatten med mere end 100 mio. kr.

Hent vores data om ændret skattebetaling for alle 8.525 virksomheder.

Kaas & Mulvad ligger nummer 25.741 på 2013-listen

Udtrækket i december 2014 af virksomhedernes 2013-skat giver 246.538 virksomheder på listen med en samlet skatteindbetaling på 62.860 mio. kr.

Ser vi på vores eget firma, Kaas & Mulvad Aps., betaler vi 32.225 kr. i skat i 2011, 83.750 kr. i 2012 og 82.375 kr. i 2013. Det giver os en placering som nummer 25.741 på listen over virksomhedsskattebetalere i 2013.

Ti selskaber betaler halvdelen af den samlede virksomhedsskat

De ti selskaber, der betalte mest i skat i 2013, betalte godt 30 mia. kr – eller lige knap halvdelen af den samlede danske virksomhedsskat.

Hent data om de tusind største skattebetalere i 2013.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Skat blokerer for database-adgang | Åbenhedstinget - 16. februar 2015

    […] Se for eksempel denne artikel fra Kaas & Mulvads hjemmeside fra 5. januar 2015 om problemerne med kun at kunne trække data ud med en robot: Sådan trækker vi alle skattedata ud […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.