Det jyske underskud – sådan gjorde vi

Især i det nord- og midtjyske ender skatteopgørelsen i en meget stor andel af virksomhederne med røde tal.

Fx gælder det både i 9981 Jerup og 8765 Klovborg, at tre ud af fire selskaber ender med et minus i feltet “Skattepligtig indkomst for 2011”. På baggrund af en analyse fra Kaas & Mulvad gennemgår Ugebrevet A4 i dag et samlede billede for landet som helhed, og eksperter udlægger det noget overraskende resultat: Kortet viser tydeligt, at at andelen af virksomheder med negativ indkomst generelt er noget højere vest for Lillebælt end øst for.

Klik på kortet for at se det i klikbar udgave hos Ugebrevet A4.

Andelen af virksomheder, hvor Skat ender med at registrere et underskud, er 49 pct. i Jylland. Til sammenligning er tallet kun 44 pct. på Sjælland/Lolland-Falster.

Tallene har Kaas & Mulvad hentet hos Skat. Sidst i 2012 offentliggjorde Skat selskabsskatte-oplysninger for en række virksomheder på adressen www.skat.dk/skattelister.

Skat viser ikke alt

Skat giver os ikke et fuldstændigt billede. Skat skriver selv på siden: “Du kan finde skatteoplysninger om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der betaler skat i Danmark. Du kan ikke finde oplysninger om personligt ejede virksomheder. Hvis et selskab bliver sambeskattet med andre selskaber, kan du kun se de samlede skatteoplysninger for alle selskaber i sambeskatningen. Disse oplysninger kan ses ved opslag på administrationsselskabet (moderselskabet). Du kan ikke finde skatteoplysninger om det enkelte datterselskab.”

I knap 15.000 tilfælde viser Skat ingen indkomstoplysninger. Felterne står blot tomme som i dette eksempel.

Det har været en begrænsning. I analysen har vi derfor set bort fra datterselskaber, da der generelt ikke er skatteoplysninger her.

173.209 selskaber indgår i analysen. Dog må vi også se bort fra knap 15.000, hvor der ikke er oplysninger om indkomst. Felterne står blot tomme på Skats hjemmeside.

Geokodning

Skat viser tre økonomiske oplysninger for hvert selskab samt bl.a. selskabets navn og CVR-nummer. Adressen er dog ikke med, så for at foretage en geografisk analyse, hvor vi inddeler virksomhederne efter postdistrikter, som vi fx har gjort på kortet i Ugebrevet A4, har vi været nødt til at geokode alle selskaber – altså slå de godt 170.000 selskabers adresser op, så vi kunne finde vej, husnummer og postnummer på samtlige selskaber.

Lige så lidt som udtrækningen fra Skat.dk/skattelister er gjort manuelt, er geokodningen. Vi har sammenkørt to registre, og det er stort set lykkedes at finde ud af, hvor alle hører hjemme. Kun 399 selskaber har vi ikke kunnet finde match på i de officielle registre, formentlig fordi der fra Skats side er fejl i det cvr-nummer, der er blevet oplyst.

Selvom Skat er en væsentlig autoritet, har vi nemlig fundet en del fejl og besynderligheder i de offentliggjorte tal. Der skulle fx ikke være økonomiske oplysninger på datterselskaber, da de sambeskattes med moderselskabet. Det er der så alligevel i nogle få tilfælde. Der er både af os og andre journalister fundet dubletter i data. Nogle gange er SE-numre anvendt i stedet for CVR-numre etc.

Når man læser analysen og prøver at danne sig et sammenhængende og overordnet billede, er det altså vigtigt at forstå, at tallene fra Skats hjemmeside ikke giver os det totale og 100 pct. korrekte billede. Enkelte virksomheder har også peget på, at de i sig selv har gode, sorte tal på bundlinien, men at de – fordi de sambeskattes med andre selskaber i samme koncern – kan ende med at fremstå som nulskatteydere. Se fx hvad Marius Pedersen skriver.

Offentliggør hele datasættet næste gang

De offentliggjorte tal dækker indkomståret 2011. Om et lille år kommer tallene for 2012. Vi håber på, at Skat har brugt den mellemliggende tid på at forberede en offentliggørelse af tallene, hvor enhver selv kan gå i dybden, uden at journalister som os skal bruge dagevis på at trække tallene ud først. Det er oplagt, at Skat næste gang blot offentliggør de samlede tabeller.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.