Få styr på tallene – analytisk journalistik i praksis

Dette kursus gennemføres:

11. og 12. april + 30. og 31. maj 2011

Alle større danske medier benytter i stigende grad samfundsfaglige metoder til kvantitativ analyse. På modulet gennemgås de grundlæggende principper for talbehandling og der vises eksempler på historier i danske medier, der bygger på rundspørger, indholdsanalyser, statistik, netværksanalyser og geografiske informationssystemer.

Du lærer selv at indsamle data fra nettet og myndighederne via elektronisk aktindsigt samt at lave talanalyser og vinkle dem i en journalistisk historie. En stor del af undervisningen baseres på Microsoft Office Excel, hvorfor det forventes at du har kendskab til programmet.

Underviserne har selv som journalister været med til at indføre disse metoder i Danmark. Begge har i en årrække arbejdet på at udvikle den analytiske journalistik og udvide brugen af metoderne i praksis.

Modulet er bygget op omkring to to-dages seminarer samt en skriftlig eksamen. Derudover vil der være selvstudier i form af opgaveløsning og læsning af faglitteratur.

På seminarerne underviser modulets tilrettelæggere og indbudte gæstelærere, men som studerende vil du i stor grad bidrage til diskussionerne, i arbejdet med cases og i form af gruppearbejde. Vi vil bruge et online community som netværksskaber og kommunikationskanal mellem seminarerne. Der er mødepligt på seminarerne.

Flere oplysninger hos UPDATE.