Redaktørens overlevelsesguide

overlevelsesguide_small

Kurset foregår 9. maj 2016 i København

Hvad gør den gode redaktør, når en medarbejder pludselig angribes for en historie? Det kan i nogle tilfælde først og fremmest handle om at forsvare sin medarbejder. Men det kan også handle om at tage ansvaret på sig og få løst konflikten hurtigt og effektivt.

Alt for ofte vokser problemerne, fordi journalister ikke vil erkende fejl og stramninger. På kurset vil erfarne folk give dig de redskaber, der gør det muligt for dig som redaktør at løse de svære sager effektivt og på en måde, der skaber respekt hos både klagerne og medarbejderne.

Samtidig leverer kurset en guide i forebyggelse ud fra ideen om, at vi nok skal presse hinanden til at lave skarpere journalistik, men at der er en grænse, som vi skal være langt bedre til at kende og ikke gå over i praksis.

Vi gennemgår:

  • Hvornår giver presset bagslag?
  • Hvordan kan du reducere risikoen for de historier, du bagefter fortryder?
  • Hvordan sender du de rette signaler til dine medarbejdere?

Opbygning:
Dette et-dags kursus er skræddersyet til de redaktører og redaktionssekretærer, der sidder midt i slagsmålene. Vi fokuserer på redaktørens rolle i de svære sager og leverer de arbejdsredskaber, der kan få dig styrket ud af krydspresset.

Vi starter med at kortlægge deltagernes daglige udfordringer og de situationer, der rummer de største dilemmaer. Dernæst ser vi på en stribe sager, hvor tingene er gået galt:

  • Hvor var det, at redaktøren gik galt i byen?
  • Hvad var det der gjorde, at dygtige folk kom i knibe?
  • Hvilke mønstre tegner sig?

At kende regler for god presseskik og sit medies egne standarder er et must. Vi tager en hurtig runde med de vigtigste principper og tjekker, om vi alle er up-to-date og på sikker grund. Er der huller, får man en introduktion til, hvordan man selv hurtigt kan indhente det forsømte.

Kursets centrale del er gennemgangen af Redaktørens overlevelsesguide, som er udviklet til kurset. Den består af to hovedelementer: For det første en konkretisering af de etiske principper, som redaktører gerne vil markere og leve op til og for det andet en guide til den proces, den gode redaktør bør stå i spidsen for.

Det handler om, hvordan du gør de redaktionelle værdier til praktiske pejlemærker i hverdagen, og hvordan du i de vigtigste sager selv skal have styr på den journalistiske kvalitet. Og ikke mindst handler det om, hvordan du håndterer kriserne:

  • Hvad gør du, når konflikterne skærpes og reportere og kilder er rivende uenige.
  • Hvad gør du når den kritiserede part går til modangreb – og chefredaktøren samtidig vil have en god og hurtig forklaring.

Den type konflikter kan du forberede dig på. Du kan have et beredskab der gør, at du systematisk kan tage fat på at løse problemerne. Men det kræver et kompas og en metode. Kurset hovedformål er at sikre, at dette beredskab er operationelt. Derfor slutter vi dagen med at teste os selv: Er vi klar til styre gennem balladen?

Kurset ledes af Jacob Mollerup, der de sidste ti år har været DR’s lytter- og seerredaktør og dermed etiske vagthund. Jacob Mollerup har mangeårig erfaring på området. Han har været erhvervsreporter og nyhedschef på Politiken og senere chefredaktør på Information og reporter og redaktør på Berlingske Nyhedsmagasin. Som gæstelærer kommer en redaktør, der ofte har været i skudlinjen.

Materialer, som kursusdeltagerne får udleveret:
Pressenævnets beretning 2014
Eksempelsamling: Fadæser du kan undgå at gentage
Arbejdspapir: Redaktørens overlevelsesguide

Til yderligere baggrund anbefales:
The New Ethics of Journalism: A Guide for the 21st Century. Af Kelly McBride ogTom Rosenstiel

Forudsætninger:
For redaktionschefer, redaktører og redaktionssekretærer. Medbring computer.

Kursusleder: Jacob Mollerup
Varighed: 1 dag
Sted: København
Tidspunkt: 9. maj 2016
Pris: 2695 kr.

(Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ex. moms.)

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Tilmeldingen er bindende

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.