Fokus på nye metoder i kvalitetsjournalistik

Kaas & Mulvad har 15 kurser med ud af i alt 160 kurser til efteråret 2015, som Mediernes Efteruddannelse i dag har lagt på sin hjemmeside. Hvor vi tidligere har haft et snævert fokus på datajournalistik, har vi nu et bredt fokus på nye metoder inden for kvalitetsjournalistik.

Crina Boros, datajournalist fra England og ekspert i kryptering træner Jon Arskog, Landsforeningen for Socialpædagoger, og Søren Willumsen, Stiften. Det sker på kurset i nye metoder i undersøgende journalistik. Foto: Nils Mulvad

Crina Boros, datajournalist fra England og ekspert i kryptering træner Jon Arskog, Landsforeningen for Socialpædagoger, og Søren Willumsen, Stiften. Det sker på kurset i nye metoder i undersøgende journalistik. Foto: Nils Mulvad


Vi har allieret os med ni dygtige kolleger som kursusledere ud over os selv:

  • John Bones, VG
  • Jesper Borup, DR Fyn
  • Thomas Buch-Andersen, DR
  • Bruno Ingemann, Midtjydske Medier
  • Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Jan Lauridtsen, TV2
  • Kenneth Thue Nielsen, LO
  • Kurt Strand, kurtstrand.dk
  • Nana Toft, Republikken

Vi vurderer, at der er et stort behov i branchen for gennemarbejdede kurser inden for grundig journalistik. De nyeste metoder skal dokumenteres og på en pædagogisk måde trænes af kolleger og eksperter, der ved, hvad de taler om.

Vi er i en periode, hvor fagets metoder udvikler sig meget hurtigt – ligesom alt andet i faget. Efteruddannelse skal hjælpe journalister til at følge med.

Kursisternes kursus – derfor forskellige forløb
kurtStrandJournalist Kurt Strand underviser på to kurser i interviewmetoder af særligt vanskelige kilder. Han siger:

”Når jeg underviser, er det helt afgørende at være velforberedt og kende kursisternes behov. Ofte justerer jeg forløbet undervejs for mit udgangspunkt er, at det ikke er mit, men kursisternes kursus. Derfor er mine undervisningsforløb aldrig ens; et fællestræk er dog, at konkrete og aktuelle eksempler er blandt de bærende elementer – ikke sjældent tilsat et skævt smil.”

Og han fortsætter:

”Jeg lægger nemlig også vægt på, at der skal være en god stemning på et kursus, hvor vi som kolleger kan udveksle erfaringer og blive klogere på vores fag og den interviewteknik, som vi alle sammen er afhængige af at mestre så godt som muligt.”

Fra dogmejournalistik til aktindsigt
Ud over interviewteknik handler vore nye kurser bl.a. om faktatjek, kommunaljournalistik, nye researchmetoder for undersøgende og fortællende journalister, dogmejournalistik, samt aktindsigt i forvaltningen og retsplejen.

janLau403Kriminalreporter i TV2’s graveredaktion, Jan Lauridtsen, fortæller om baggrunden for kurset om aktindsigt i retsplejen:

”Sigtet med dette kursus er at give kolleger redskaberne til at kæmpe mod den mur af tavshed og lukkede døre, der oftest følger i kølvandet på de spændende kriminalsager. Blot fordi en sag kører for lukkede døre, er det ikke det samme, som at journalister skal afskæres fra alle oplysninger. Her kan aktindsigt virkelig åbne mange døre, man ikke troede var muligt.”

olufJ403aOluf Jørgensen underviser sammen med Nils Mulvad i aktindsigt. Offentlighed i forvaltningen er det område, som han fortsætter med, efter at han gik på pension i marts 2015. Han fortsætter også med sine praktiske råd.

”Jeg er meget stærkt optaget af, at journalister i flest mulig sager lykkes med deres anmodning om aktindsigt,” siger han.

Rejsekurser og datajournalistik
Desuden har Kaas & Mulvad inden for datajournalistik og undersøgende journalistik to rejsekurser og en række nye værktøjskurser.

johnBones403”Når journalister skal lære dataanalyse, må undervisningen tage udgangspunkt i journalistiske behov. De må se den direkte nytte af at tilegne sig datametoder. Når journalister gang på gang oplever at disse datametoder giver unikke nyhedshistorier, ønsker de at lære endnu mere,” siger John Bones.

Han er datajournalist på norske VG og har ansvaret for datatræningen på den globale undersøgende konference i Lillehammer i oktober 2015 – et af de steder, som vi besøger på vores kursus i oktober, hvor vi starter i Oslo og slutter til den globale undersøgende konference længere nordpå.

Kom selv med kursusideer
Vi er i gang med at planlægge kurserne for næste forår. Hvis du har ideer til nye typer kurser eller kursusledere, eller kunne du tænke dig selv at stå for et kursus, så skriv til os: kursus@kaasogmulvad.dk

Se alle Kaas & Mulvads kurser

Se alle kurserne hos Mediernes Efteruddannelse

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.