Banebrydende afgørelser om dataindsigt

Skat har forsøgt at blokere for data-adgang på tre måder, men alt er nu løst. Sagsakter og argumentation kan bruges af andre, der støder ind i samme besvær med myndighederne.

Sådan så skats billedfil ud i pdf-format. Ocr-behandling gav mange fejl.

Sådan så skats billedfil ud i pdf-format. Ocr-behandling gav mange fejl.

De tre problemer var:

  1. Skat ville ikke lave dataudtræk af virksomhedernes skattelister med argumentation om, at man ikke havde kompetencen til det.
  2. Skat afleverede et andet dataudtræk som en indscannet billedfil i pdf.
  3. Skat sendte materialet til en krypteret mail med krav om digital signatur, som kun bruges af gamle mail-systemer.

På vegne af Kaas & Mulvad klagede Åbenhedstinget over afgørelserne og ankede sagerne, samt henvendte sig til Folketingets Ombudsmand.

Kammeradvokat bør ændre vejledning

Vi har fået medhold i det hele. Alt er nu løst. Skat har fundet en medarbejder med kompetence til at foretage dataudtræk, data afleveres i maskinlæsbart format som excel og det sendes til virksomhedens E-boks.

Skat henviste til Kammeradvokatens vejledning i fortolkning af den nye offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Åbenhedstinget har derfor i dag bedt Kammeradvokaten om at ændre sin vejledning og orienteret Justitsministeriets Forvaltningskontor. Hvis andre alligevel oplever samme problemer, så er der inspiration at hente i klager og afgørelser.

Blandt andet er der grund til særskilt at skrive i anmodningen om data, at de skal videreanvendes til statistik og analyse, samt udtrykkeligt henvise til PSI-loven (lov om videreanvendelse af data).

Åbenhedstinget har samlet sagen her: Skat: nej til data-adgang

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.