Over halvdelen af udenlandske arbejdere inden for BAT-kartellet arbejder uden overenskomst

At få overblik over brugen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark har længe mindet om at lægge et puslespil, hvor en stor del af brikkerne konstant skiftes ud. Det har været svært at danne sig et overordnet billede. Med assistance fra Kaas & Mulvad er BAT-kartellet i de seneste år kommet tættere på at kunne forstå, hvad der egentlig foregår rundt om på landets byggepladser.

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet under LO har i flere år forsøgt at holde styr på udenlandsk arbejdskraft, overenskomster og konflikter. Opgaven er vokset voldsomt i kompleksitet over de seneste år, men efter i et par år at have brugt målrettet værktøj til at overvåge data og aktive besøg på arbejdspladserne, tegner sig en klar konklusion: BAT har nu fået overenskomst med 45 procent af de udenlandske arbejdere inden for sit område.

BAT-kartellet, der er en faglig samarbejdsorganisation for syv LO-forbund, har tilbage fra 2009 forsøgt at skabe et overblik. I de første år havde en medarbejder som opgave at følge med i opgørelserne fra Erhvervsstyrelsen. Alle udenlandske arbejdsgivere uden dansk CVR-nummer har pligt til at oprette sig i det såkaldte RUT-register. Store dele af oplysningerne i registeret er offentligt tilgængelige. Og man kan søge i registeret fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

På søgesiden for udenlandske virksomheder kan man i dag få 100 virksomheder vist ad gangen.

På søgesiden for udenlandske virksomheder kan man i dag få 100 virksomheder vist ad gangen.

BAT ønskede historik på plads
BAT-medarbejderen samlede oplysningerne fra RUT-registeret i et regneark og sendte hver uge en opdateret version rundt til alle kartellets afdelinger.
I regnearket sammenholdt hun myndighedernes register med indberetninger fra afdelingernes besøg på arbejdspladserne samt deres oplysninger om overenskomster og konflikter.

Men opgavens omfang voksede. I løbet af 2012 boomede både antallet af RUT-registreringer og opgaven med at besøge arbejdsstederne. BAT-kartellet ønskede mere styr på data og bedre hjælp til afdelingerne, når de skulle tilrettelægge deres besøg.

Derfor bad kartellet Kaas & Mulvad om hjælp til disse to opgaver: Hvordan kunne data indsamles bedre, og hvordan kunne de automatisk deles med afdelingerne.

13.961 arbejdssteder på otte måneder er registreret i RUT
Registreringerne fra 2. februar i år og frem til 7. oktober er nu analyseret, og resultatet kan gøres op. Perioden er valgt, fordi virksomhederne fra 2. februar nu også skal oplyse periode og antallet af ansatte i den del af registret, der er offentlig tilgængelig.

I den nævnte periode har RUT-registret fået 13.961 registreringer af udenlandske virksomheder, der har haft arbejdsopgaver rundt om i Danmark. Af disse er de fleste – to ud af tre – inden for BAT’s område.

Måler man på antallet af ansatte er 55 procent inden for BAT’s område, hvad der viser, at BAT har flere kortere registreringer end andre områder. Følger man området, vil man se, at det ikke er ualmindeligt, at nogle arbejdsgivere registrerer opgaver af en enkelt dags varighed – og gentager den flere gange.

Langt hovedparten af udenlandske arbejde er inden for BATs område
Koncentrerer man sig om BAT-kartellet, og gør man antallet af arbejdsdage op, som i perioden blev registreret i RUT-registret, når man op på over fem millioner. Dog er der en del, der registrerer sig med mange medarbejdere i lang tid på en lokation, uden at de pågældende så rent faktisk er der hele tiden.

Alligevel kan tallene bruges som en indikation af, hvor mange af de udenlandske arbejdere der er dækket af en dansk overenskomst. Kobler man data med overenskomster hos 3F og Malerne ser man, at 45 procent af de registrerede arbejdsdage er med virksomheder med overenskomst, mens 55 procent ikke har overenskomst.

- Jeg forstår mig ikke meget på EDB. Derfor har det været afgørende, at vi kan stole på Kaas & Mulvad, siger Palle Bisgaard, næstformand i Byggegruppen i 3F. Foto: Nils Mulvad.

– Jeg forstår mig ikke meget på EDB. Derfor har det været afgørende, at vi kan stole på Kaas & Mulvad, siger Palle Bisgaard, næstformand i Byggegruppen i 3F. Foto: Nils Mulvad.

 

– De centrale personer i arbejdet bruger systemet rigtig meget. Men kredsen er stadig for lille. Vi arbejder på at sprede det til flere, siger næstformand i Byggegruppen i 3F, Palle Bisgaard.

Palle Bisgaard fortæller, at for BAT har det været vigtigt at etablere systemet, så der hele tiden var tjek på historikken, og så man kunne dele viden. Det har været vigtigt at kunne opfylde en række forskellige krav, dels i forhold til brugernes meget konkrete behov, dels i forhold til den ønskede analyse og dokumentation af antallet af udenlandske arbejdere, overenskomster og konflikter.

– Arbejdsgiverne har jo været ude og hævde, at der var overenskomst med omkring ni ud af ti af de udenlandske arbejdere i Danmark. Det virker mere tungtvejende at kunne fortælle præcis, hvor mange arbejdere der er, og hvor mange vi har fået overenskomst med på basis af et meget intensivt besøgsarbejde. Vi har simpelthen alle data og ikke bare en stikprøve, fastslår Palle Bisgaard.

Kaas & Mulvad har særlige kompetencer i at samkøre data fra flere kilder
Byggegruppens næstformand forklarer, at der var to årsager til, at BAT-kartellet placerede opgaven hos Kaas & Mulvad: Kartellets egen IT-afdeling har ikke haft kapacitet til at løse den, og IT-afdelingen har heller ikke de særlige kompetencer omkring dataudtræk og samkørsel, som Kaas & Mulvad har.

Opgaven var på den ene side at trække data fra flere kilder: Fra RUT-registret, fra lister over overenskomster i 3F og hos malerne, fra LO´s sympatikonfliktliste, og fra BAT-kartellets egen registrering af besøgte arbejdspladser – og på den anden side at forsøge at skabe de rigtige koblinger mellem alle disse data.

Når data løbende og dagligt var samlet ind og kombineret, skulle brugerne også uden besvær kunne genfinde dem, så de let kunne planlægge kørelister og dokumentere de udenlandske virksomheders tidligere arbejdsopgaver og besøg.

Adgangen til alle de kombinerede data sker via en hjemmeside, som kræver et særligt login. Her kan brugerne se alle de daglige registreringer i RUT. Og de kan få detaljerede oversigter over enkelte virksomheder. Præsentationen er bygget af Chase Davis fra Hot Type Consulting, som er Kaas & Mulvads faste samarbejdspartner.

Brugersiden med oplysning om besøg, overenskomst og konflikter gør det langt lettere at planlægge indsatsen over for den enkelte virksomhed.

Brugersiden med oplysning om besøg, overenskomst og konflikter gør det langt lettere at planlægge indsatsen over for den enkelte virksomhed.

Problemer med registreringerne
Oprindelig satte Kaas & Mulvad fire robotter op til at trække data ud fra RUT-registret, sympatikonfliktlisten og de to overenskomstlister. Herfra dannede vi de særlige tabeller, som bruges til at vise data for brugerne.

Det konkrete indhold, der trækkes ud, giver dog visse udfordringer. For det første registrerer den enkelte virksomhed sig flere gange, ændrer måske navnet lidt fra gang til gang eller skriver adressen på forskellige måder. Derfor er det nødvendigt at bygge en række tjek ind i datakørslen for at fange så meget af den slags så automatisk som muligt. Noget må som regel klares manuelt

Robotten til at trække oplysninger fra LO's sympatikonfliktliste forsøger at matche med RUT-registret. Men noget må stadig klares manuelt.

Robotten til at trække oplysninger fra LO’s sympatikonfliktliste forsøger at matche med RUT-registret. Men noget må stadig klares manuelt.

Tilsvarende har oversigterne over sympatikonflikter i mange tilfælde været udfyldt med forkerte navne og adresse-oplysninger, fejlagtige oplysninger om RUT-nummer eller CVR-nummer.

Søgeformular med begrænsninger betød natlige kørsler på fire timer
I den officielle fortegnelse over udenlandske arbejdsgivere var der også et problem med at søge på en måde, så man kunne hente alle virksomhedsoplysningerne ud hver nat.

Søgeformularen tillod oprindelig kun at hente ti registreringer ad gangen, og der kunne ikke bladres. For at få det hele med ud var vi derfor nødt til at sætte en robot op, der testede hvert eneste muligt RUT-nummer. Den proces tog op til fire timer hver nat.

Det er heldigvis ændret, og der kan bladres på siderne, ligesom man kan få udleveret et dataudtræk. I dag er vi tilmeldt en tjeneste, der giver adgang til dagligt at hente alle data som en såkaldt xml-fil, som vi derefter automatisk læser ind i vores system.

Sympatikonfliktlisten er også blevet forbedret. Der er i dag RUT-numre eller CVR-numre på de fleste af virksomhederne.

Nu opretter virksomhederne sig med dansk CVR for at undgå at oprette sig i RUT
I dag er udfordringerne anderledes. Mange af de udenlandske virksomheder registrerer sig med et dansk CVR-nummer, hvorefter de ifølge reglerne ikke behøver registrere sig i RUT-registret. Efterfølgende kan de afmelde sig fra CVR, hvorefter de igen skal have RUT-nummer, når de arbejder i Danmark. Men det er ikke sikkert, at de registrerer sig igen.

En del udenlandske virksomheder har derfor opgaver i Danmark uden at oplyse det i RUT-registret. Derfor skal RUT-oplysningerne nu i langt højere grad suppleres med observationer fra byggepladserne, hvor data skal køres sammen med CVR-registret og andre registre.

Systemet gør det meget nemmere at planlægge den ugentlige overvågning, siger Trine Asklund, BJMF. Foto: Nils Mulvad.

– Systemet gør det meget nemmere at planlægge den ugentlige overvågning, siger Trine Askelund, BJMF. Foto: Nils Mulvad.

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København er en af de fagforeninger, der bruger RUT-systemet aktivt til at holde styr på de udenlandske arbejdsgivere.

– Vi har en række særlige opgaver, som tidligere tog os lang tid at registrere og planlægge. Det er nu sat op helt særskilt til os i systemet. Det gør det meget nemmere at planlægge den ugentlige overvågning, fortæller sekretær Trine Askelund.

Hun og de andre brugere i BJMF regner med at gå endnu længere i anvendelsen af systemet i den kommende tid, især nu, hvor systemet åbnes for også at følge de udenlandske virksomheder, der ikke har et RUT-nummer.

Der er lukket for kommentarer.