Aktindsigt under pres – men også nye muligheder for journalister

Efter vedtagelsen af offentlighedsloven i juni 2013 er der kommet en stribe nye initiativer, som ændrer vilkår for aktindsigt. Det meste peger i retning af mere lukkethed, men der sker faktisk også noget, der giver journalister bedre muligheder, som vi skal forstå at udnytte. Se råd og masser af links til de seneste initiativer.

Temaindsigt og databaseadgang

De to vigtigste forbedringer i den nye offentlighedslov er adgang til databaser og mulighed for temaindsigt. Loven gælder fra 1. januar 2014 både i kommuner, regioner og statslige myndigheder. Der bliver formentlig en del tovtrækkeri med myndighederne for at finde en praksis på dette område. Men vi skal i gang med at benytte det. Og sikkert ind over ombudsmanden af nogle omgange for at få fastlagt en fortolkning.

Med den nye lov får vi også aktindsigt i KL og Danske Regioner, samt selskaber, hvor det offentlige har mere end 75 procent af aktierne. Det vil typisk sige en række forsyningsselskaber.

Den nye offentlighedslov giver også som noget nyt ret til indsigt i interne faglige vurderinger. Der er en række undtagelser fra dette. Men også her skal vi i gang med tovtrækning for at få fastsat praksis.

Udkast fra Justitisministeriet: Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen

Advokatfirmaet HjulmandKaptajn: Ny offentlighedslov

Folketinget: Offentlighedsloven som vedtaget

Folketinget: Behandling af lovforslaget

Dog skjuler de nye regler stadig det mest centrale i de kommunale beslutninger, sådan som det bliver påpeget i høringssvaret fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til bekendtgørelsen om at indføre den nye offentlighedslov i kommuner og regioner.

SYNSPUNKT: Ny offentlighedslov skjuler desværre stadig det vigtigste i kommuner og regioner: nemlig grundlaget for deres planer

Oluf Jørgensen og jeg har i juni 2013 lavet en vejledning til journalister, når den nye offentlighedslov træder i kraft. Vi vil udbygge den i lyset af de seneste vejledninger fra myndigheder og praktiske erfaringer.

Ny offentlighedslov – ny praksis for journalister

Tommy Kaas og jeg har i flere omgange samlet praktiske råd om at søge aktindsigt. Nogle relevante er her:

Gode råd til aktindsigt i kommunerne 14 gode råd om aktindsigt

Ny miljøoplysningslov er udsat

I efteråret 2013 har miljøministeriet sendt et forslag til ny miljøoplysningslov i høring. Den indfører nogle af forringelserne fra den nye Offentlighedslov, men stort set ikke nogen af forbedringerne.

Oluf Jørgensen og jeg har skrevet et skarpt høringssvar. Lovforslaget strider på afgørende punkter mod EU-regler, noterer vi. Vores kritik har efterfølgende fået støtte fra en del andre.

Loven skulle ifølge Lovkataloget være fremsat i oktober, men er stadig ikke kommet.

SYNSPUNKT: Ny miljøoplysningslov strider afgørende mod EU-regler

Miljøoplysningsloven udspringer af Århuskonventionen. Erfaringerne med den konvention skal nu indberettes for 4. gang til FN. I dette høringssvar understreger Oluf Jørgensen, at det er nødvendigt at orientere FN om de planlagte indskrænkninger i miljøaktindsigt, som den nye miljøoplysningslov lægger op til.

SYNSPUNKT: Høringssvar på implementering af Aarhuskonventionen

Ud over ny lukkethed inden for miljø, lægger regeringen i en ny lov også op til at fastholde lukkethed inden for udviklingsbistand. Se dette høringssvar.

Synspunkt: Lukkethed om udviklingsbistand strider mod konvention og gør det svært at kontrollere projekter

Opsamling af erfaringer

Danske Mediers Forum opsamler erfaringerne med problemer med den nye offentlighedslov. Det sker med særligt fokus på den vurdering af loven, der skal være efter i folketingsåret 2016-17. Her skal der i øvrigt særskilt vurderes postlister, og derfor lægger Justitsministeriet op til, at der senest 1. januar 2015 skal indføres en forsøgsordning med postlister uden dog nærmere at beskrive dette forsøg.

Åbenhedstinget vil også følge den nye lov tæt og sikre løbende udveksling af erfaringer om myndighedernes praksis.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Referat fra møde den 12. december 2013 | Åbenhedstinget - 2. januar 2014

    […] Se oversigten her. […]