Interaktiv grafik på web

Computer-støttet journalistik, også kaldet CAR, har været brugt i Danmark i mere end 15 år. Hvor det tidligere drejede sig om at skaffe sig data, analysere dem og herefter lade dem indgå i historier, er opgaven i dag at præsentere tingene automatisk og i interaktive grafikker på nettet.

Helst skal man sætte automatiske systemer op efter at have analyseret data, så data opdateres konstant og hvor websidens grafikker, tabeller og tekster derfor hele tiden ændrer sig.

Mug Shots http://mugshots.tampabay.com/ i Tampa Bay er et godt og lidt kontroversielt eksempel på, hvad man kan præsentere, når man konstant henter data ind og grupperer dem på alder, vægt, højde og område.

New York Times i USA og Guardian i Storbritannien er nogle af de aviser, der er nået længst med at bruge interaktive grafikker. Guardian har i høj grad en strategi med at bruge enkle redskaber, der er gratis til stede på nettet. Det er især Google Fusion. Her er link til Guardians datablog: http://www.guardian.co.uk/news/datablog.

Og her er et spændende amerikansk eksempel fra Dallas Morning News på at bruge Google Fusion til at vise, hvor stor indflydelse ens lokale repræsentant har i Texas parlament.

Django on Python
For at producere de mere avancerede grafikker er Google Fusion sjældent tilstrækkeligt. Her må man anvende web-frameworks. New York Times bruger Ruby on Rails, mens hovedparten af de amerikanske medier anvender Django on Python. Det er også den metode, der har været brugt til Mug Shots.

I Europa og Danmark er vi ikke så langt som I USA. Vi ser især disse værktøjer taget i brug af programmører med det formål at gøre data tilgængelige for offentligheden. Det sker i de fleste tilfælde uden for de etablerede medier.

Journalister og redaktører er normalt ikke så skarpe til data og tal. De har svært ved at trænge igennem med en journalistisk analyse og anvendelse af data i forhold til stærke it-afdelinger.

Vi ser dog en opblødning nu, hvor flere og flere redaktioner åbner for at bruge Google Fusion. Det første kursus i at bruge Python til at skrabe nettet holdt Kaas & Mulvad i januar i år, og i slutningen af maj kører det første kursus i at anvende Django for journalister.

Tre store Django-projekter i Danmark
Kaas & Mulvad har sammen med amerikanske samarbejdspartnere benyttet Django et par år til den type præsentationer.

Første store projekt var dødelighed for medlemmer af 3F. Her fik vi medlemskartoteket for 3F 20 år tilbage og kørte disse data op mod Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister. Resultaterne sammenlignede vi med den gennemsnitlige dødelighed af de forskellige sygdomme. Herefter kunne vi udpege præcist, hvad dødeligheden var i de forskellige områder i 3F. Disse ting præsenterede vi i en interaktiv grafik med grafik og autogenererede tekster og sparklines (små kurver) ved at kombinere Django og Google Chart.

For 3F gennemførte vi et andet projekt med at vise en række centrale faktorer for de danske kommuner i et interaktivt kort. Det fokuserer på udkantskommuner, og hvad den skævvridning af landet betyder for 3F’s medlemmer. Også det er produceret i Django.

Et andet stort Django-projekt er en præsentation af Vestas data for CR-data (Corporate Responsibility) i en interaktiv grafik med autogenererede tekster, grafer og diagrammer. Hvert kvartal læser vi de nye data ind, og systemet opdaterer herefter automatisk omkring 400 websider med specialproducerede beskrivelser og grafer, fordi det skal dække hver enkel fabrik, land, produktionstype og tallene på verdensplan på de fem områder energi, affald, CO2, vand og arbejdsulykker.

Opgaverne nu
På journalisthøjskolen underviser jeg på 7. semester i onlinejournalistik. Klik ind på den særlige side med undervisningsmaterialer og se en række links til andre interaktive grafikker, samt undervisningsmateriale i bl.a. Google Fusion, Google Chart og Python for journalister.

Som jeg ser det, er opgaven nu:

  1. Få flere journalister i gang med Google Fusion
  2. Få flere i gang med Django eller andre Frameworks
  3. Få de indsamlede data over på interaktive grafikker på smartphones og tablets – og også her med løbende opdatering.

Omkring det sidste punkt er vi tæt på at lancere det første eksempel. Det sker i et samarbejde med vore amerikanske samarbejdspartnere og Miracle A/S.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.