Gigantpyramiden

Dagens Næringsliv afdækker verdensomspændende net af pyramideselskaber.

130.000 medlemmer. Så mange skal være faldet for norske Jarle Thorsens talegaver og løfter om store gevinster.

Hvor mange medlemmer – ud over en lille kreds af centralt placerede personer – der nogen sinde opnår at få udbytte af deres investeringer, er uvist. Myndighederne i flere lande advarer mod at have noget med selskaberne at gøre. Herhjemme lagde Finanstilsynet fx i foråret en advarsel på hjemmesiden om et af de mest placerede selskaber i netværket, Unaico.

dn
Dette og meget andet fremgår af den norske erhvervsavis Dagens Næringsliv, der i disse dage afdækker de spegede forhold. Lørdag beskrev avisen, hvordan Jarle Thorsen systematisk har samlet flere af Nordens mest erfarne pyramidebyggere i et internationalt netværksselskab, drevet fra Jomfruøerne og Panama. Lige nu hverves skandinaver, østeuropæere og kinesere i tusindvis.

Netværksanalyse

Dagens Næringsliv bygger sin 11 sider lange artikel i lørdagsavisen på solid dokumentation. En del af den har jeg selv siddet med, idet Kaas & Mulvad har foretaget en netværksanalyse til brug for afdækningen.

opslag

Den norske avis er kommet i besiddelse af et meget omfattende medlemsregister, og det har for første gang været muligt helt præcist at kortlægge, hvordan enkeltmedlemmer af pyramideselskaberne har hvervet nye, og hvordan medlemskaberne langsomt spredes fra Norge og ud over kontinenterne. Opslaget, der er gengivet herover, viser fx med forskellige farver, hvilken del af verden medlemmerne bor i.

Kæden af selskaber arbejder fortsat for fuldt tryk for at holde spillet kørende, og de mest optimistiske af medlemmerne lever formentlig stadig i håbet om en dag at se deres investeringer yngle. Ifølge Dagens Næringsliv er der ikke overdreven grund til optimisme. Selskabernes såkaldte hedgefund, I-Investorclub, der ifølge regnskaber skulle forvalte over 10 mio. Euro, bestyres fx fra en ubemandet postboks-adresse i London.

Dagens Næringsliv ligger ikke på nettet i fuld udgave. Det er dog muligt at købe sig adgang via http://avis.dn.no

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.