Selvcensur hos journalister

Knap halvdelen af danske journalister mener, at ytringsfriheden er under pres i Danmark. Til gengæld er der ikke mange, der oplever selvcensur. Kun 110 journalister (en femtedel af dem, der har svaret) har inden for det seneste år undladt at bringe relevante oplysninger på grund af den ene eller anden type af frygt. Det tyder på, at kun få historier/oplysninger ikke kommer frem på grund af selvcensur hos den enkelte journalist.

Det fremgår af en rundspørge, som Kaas & Mulvad har foretaget for Foreningen for Undersøgende Journalistik og Jyllands-Posten.

Se hele analysen her.

I alt 1107 journalister på landsdækkende medier og medlemmer af FUJ har modtaget rundspørgen. Af dem har 564 (51 procent) svaret.

Ligeledes er der få, der svarer ja til, at der er stofområder, de ikke ønsker at dække på grund af frygt. Det tyder på, at der altid vil være andre journalister til at dække de ”farlige” sager, når nogle ikke ønsker det.
Der kan være andre grunde end frygt til, at den enkelte journalist ikke lader oplysninger komme frem, men de har ikke været temaet for rundspørge.
Få journalister (136 ud af 564) mener, at ledelsen på mediet udøver selvcensur, og at det er årsag til, at oplysninger ikke kommer frem. I kommentarer generelt peges der især på problemer med selvcensur i forhold til at bringe Muhammed-tegninger, oplysninger om forsvaret, politisk styring – især i DR, Israel-venlighed, samt hensyntagen til mediets målgruppe og kilder. Desuden peges der på manglende adgang til oplysninger og misinformation som begrundelse for, at relevante oplysninger ikke kommer frem.

Ytringsfriheden under pres

Mens journalister i praksis ikke oplever selvcensur selv eller fra ledelsen i stort omfang, er det knap halvdelen af dem, der har svaret, der mener, at ytringsfriheden er under pres i Danmark. 42,8 pct. mener, ytringsfriheden er under pres, mens 55,7 procent mener, at ytringsfriheden ikke er under pres.

Her er frygten for vold fra islamiske terrorister den væsentligste trussel, mens også  national sikkerhed og frygt for at miste kilder spiller en rolle.
Generelt peger de mange kommentarer på, at holdningen blandt journalister til selvcensur og ytringsfrihed stritter i mange – og meget spændende – retninger. Især presset fra magthavere på journalister og tidspresset i hverdagen spiller ind på de historier, der ikke kommer frem.
Undersøgelsen viser således, at selvcensuren i hverdagen opleves som et problem for en mindre gruppe, men at der i kommentarerne er mange konkrete eksempler på, hvordan det viser sig i praksis i hverdagen.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.