Klage over tendentiøs Kammeradvokaten – behandler sag om højdemodel forkert

Kammeradvokaten er tendentiøs og behandler sagen om højdemodellen på et forkert grundlag. På den måde forsøger myndighederne her to år efter sagens start at holde den nye højdemodel hemmelig for befolkningen. Besynderligt i lyset af den kommende klimakonference.

Højdemodellen er nødvendig for at følge konsekvenserne af stigninger i vandstanden, kraftige regnskyl, stormfloder og kunne analysere og kontrollere myndighedernes initiativer på området.

Kammeradvokaten har bedt mig kommentere hans brev til Blominfo A/S og Scankort A/S og firmaernes svar. Det har jeg gjort i dag. Jeg skriver bl.a.:

“Myndighederne har åbenbart ikke ønsket samarbejde, men er i stedet kommet med en stribe argumenter for at afvise enhver flig af offentlighed, som herefter blev afvist af Folketingets Ombudsmand i en 32 sider lang afgørelse den 14. maj 2009. Her i anden omgang har myndighederne heller ikke forsøgt at finde en mulig løsning. Jeg har flere gange rykket for oplysning om, hvad der ville ske efter Ombudsmandens afgørelse, hvorefter jeg af brev dateret 26. oktober 2009 bliver gjort bekendt med, at sagen er sendt af ministeriet til Kammeradvokaten, fast advokat for staten og et af landets største advokatfirmaer.

Denne har allerede på dette tidspunkt foretaget en tendentiøs og sært subjektiv henvendelse til Blominfo A/S og Scankort A/S. Henvendelsen af 2. oktober 2009 lægger klart op til en bestemt besvarelse fra virksomhederne, der da kontakter et andet af landets største advokatfirmaer, Kromann Reumert, for at få hjælp til besvarelsen.

Brevet af 3. november 2009 fra Kromann Reumert viser da også, at advokat M. Dahl Pedersen tager imod de hints, der gives i brevet af 22. oktober 2009 fra Kammeradvokaten til Blominfo A/S.

Som eksempel på den subjektive tone i brevet kan bl.a. henvises til:
”…en journalist, der … oplyste, at han ikke mente at være underlagt nogen begrænsninger i forhold til anvendelse og videregivelse…”
”…kun mulighed for at give afslag på aktindsigt, hvis der foreligger konkrete oplysninger om, at en offentliggørelse medfører et væsentligt økonomisk tab for en virksomhed. En abstrakt besvarelse af de stillede spørgsmål vil således ikke være tilstrækkelig til at nægte aktindsigt.”

Således er der en klar opfordring til at angive alle tænkelige grunde til, hvorfor aktindsigt bør nægtes. Indirekte tilkendegives således, at Kammeradvokaten/Miljøministeriet vil støtte en nægtelse af aktindsigt, hvis der er den mindste mulighed herfor.

Hvorfor anføres det intetsteds i brevet fra Kammeradvokaten til Blominfo A/S, at Ombudsmandens udtalelse af 14. maj 2009 har afvist Miljøministeriets begrundelse for at afvise aktindsigt, herunder specifikt har udtalt, at offentlighed ikke kan afvises, hvis myndighederne har en mistanke om, at oplysningerne vil bruges i strid med ophavsretsloven. I stedet anføres, at Ombudsmandens faste praksis er kun at give afslag på aktindsigt, hvis en offentliggørelse medfører et væsentligt økonomisk tab for en virksomhed. Det fremgår intetsteds af udtalelsen og er tværtimod i direkte modstrid med Ombudsmandens udtalelse i sagen.

Tilsyneladende er hverken Kammeradvokaten eller advokat Martin Dahl Pedersen bekendt med lov om aktindsigt i miljøoplysninger, EU’s direktiv om miljøoplysninger eller Århuskonventionen – på trods af, at det er disse regler der henvises til i Ombudsmandens udtalelse.”

Se hele henvendelsen fra Kammeradvokaten og mine kommentarer og de tidligere dokumenter i sagen.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.