Rundspørger giver dokumentation

Der findes mange programmer målrettet til elektroniske rundspørger. Mest udbredt i danske medier er det professionelle SurveyXact fra Rambøll Management, men der findes også billigere alternativer.

Eksempler

Sådan gennemfører vi rundspørger

Metoden er kort fortalt at bruge de grundlæggende principper fra videnskabelige rundspørger, men der er nogle væsentlige forskelle:

For det første er det afgørende for Kaas & Mulvad at have en høj svarprocent.

For det andet er vi trænet i spørgeteknik.

Tilsammen gør det, at vores rundspørger ofte er meget mere præcise med mere målrettede spørgsmål end man ser i rundspørger fra forskere. Kaas & Mulvad arbejder som regel med en naturligt afgrænset gruppe af svarpersoner.

Desuden er vi resultatorienterede, så der sjældent spørges om noget, hvis svaret ikke kan bruges i en konkret sammenhæng – og vi sørger for ikke at drukne folk i spørgsmål.

Tendenser og cases

Svarene kan typisk både bruges til at finde tendenser og cases. Ved indimellem at efterlade åbne svarbokse kan man meget hurtigt få input, som man kan få uddybet ved at ringe folk op.

Kaas & Mulvad operationaliserer spørgsmål og har på den måde set ligheder og forskelle mellem elektroniske rundspørger og almindelige interview.

Normalt går der mindst et par dage med at hente svarene hjem, men indimellem kan man rykke samme dag.

Eksempelvis spurgte VG de norske borgmestre om deres holdning til et finanslovsforslag, fandt en borgmester fra regeringspartiet, der var imod lovforslaget og interviewede ham og havde billede af ham fra hjemmet, mens statsministeren var på TV for at fremlægge sit lovforslag i aftenens nyhedsudsendelse.

Vi har anvendt SurveyXact til journalistiske historier siden 2002.