Søg aktindsigt og skaf fortrolige kilder (nov. ’17)

Kursus: Søg aktindsigt og skaf fortrolige kilder

Kurset foregår 7. og 8. november 2017 i Aarhus.

Offentlighedsloven fra 2014 gjorde det ikke nemmere at trænge ind bag de centrale myndigheder og det politiske apparats barrikader. På dette kursus lærer du, hvordan du kommer så langt som muligt med reglerne for aktindsigt. Og hvad du kan gøre, når juraen ikke slår til.

På dette kursus blander vi de praktiske juridiske kneb med den konkrete journalistiske metode til at åbne for myndighedernes dokumenter og data.

Med offentlighedsloven fra 2014 blev noget nemmere, mens andet er blevet langt vanskeligere. På baggrund af en række konkrete eksempler gennemgår vi, hvad der virker, og hvordan du arbejder i praksis.

Whistleblowers er nødvendige

Du lærer at bruge værktøjskassen i aktindsigtssager – både den juridiske og den praktisk-taktiske. Vi gennemgår særskilt offentligt ansattes ytringsfrihed, tavshedspligt, whistleblowing og kildebeskyttelsen. Hvordan skaffer du kilder og beskytter dem, når politikerne helst vil styre strømmen af informationer?

Vi blander de velafprøvede og gode metoder i aktindsigt med nye muligheder og begrænsninger.

Kurset er meget praktisk orienteret. Efter kurset har du skabeloner lige til at bruge, og du har overblik over sagsgange.Du kender de fleste af de begrundelser for afslag, som myndighederne anvender, og hvad dit modargument kan være.

De centrale journalistiske metoder:

  • Whistleblowers: Sådan får du fortrolige kilder og beskytter dine kilder i praksis.
  • Folketingets forlig: Der findes cirka 200 forlig, der sætter helt centrale rammer for, hvad der kan ske i praksis.
  • Temaindsigt og dataadgang: Hvordan bruges disse nyskabelser i praksis til at få et godt grundlag for historier?
  • Værktøjskassen: Den typiske sagsgang. Hvilke praktiske muligheder har du undervejs.
  • Offentlige ansattes ytringsfrihed og tavshedspligt. Det er vigtigt at journalister ved, hvordan de skal håndtere oplysninger og meninger, som  ansatte komme frem med på egne vegne. Tavshedspligten skal ikke kunne misbruges til at hemmeligholde oplysninger, som lovligt kan offentliggøres.
  • Dårlige undskyldninger. Vi gennemgår de typiske afslag, og giver dig råd om, hvad næste skridt i hvert tilfælde kan være.

Forudsætninger: Ingen
Deltagere: Mindst 6 – højst 16.

Kursusleder: Oluf Jørgensen og Nils Mulvad
Varighed: 2 dage
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Tidspunkt: 7. og 8. november 2017
Pris: 5990 kr. (+ moms)

Prisen omfatter: Undervisning, undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Evt. transport er ikke inkluderet. Prisen er ex. moms.

Tilmelding hos www.mediernesefteruddannelse.dk. Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Tilmeldingen er bindende

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.