Interviewteknik for viderekomne

Kurset foregår 31. august – 2. september 2020 i Middelfart.

Hvornår er åbne hv-spørgsmål nok? Hvordan stopper du udenomssnak? Og hvordan bruger du kropssprog, lytteteknikker og små ord som ”ok”, ”ja” eller ”egentlig” til at åbne eller presse bestemte typer af kilder?

Heidi Jønch-Clausen og Lene Rimestad vil på dette kursus hjælpe dig til at få opgraderet dine interviewredskaber, så du kan matche kildernes medietræning.

Du er garvet interviewer og har flere års erfaring med at interviewe. Nu vil du gerne udfordre dig selv, komme ud af din komfortzone og blive ekspert inden for den disciplin, som du allerede mestrer.

Sawatskys dogmer om åbne spørgsmål er ikke nok. Du skal også bruge andre spørgsmålstyper. Det er heller ikke nok at have et mål for interviewet. Du skal sætte dig personlige mål for din spørgeteknik og personlige fremtræden, så du opbygger den bedst mulige relation til kilden.

På kurset tager vi derfor fat på din personlige interviewstil. Vi klæder dig på til at analysere din egen og andres interviewteknik og identificere og tilpasse dig forskellige typer af kilder. Du bliver gennem øvelser og oplæg mere bevidst om de små faktorer, der påvirker samtalen, og du bliver i stand til at udnytte dem bedre.

I løbet af tre dage kommer du helt tæt på interviewets anatomi, forskellige kildetypers reaktionsmønstre og styrker og svagheder i din personlige interviewteknik.

De tre dage er struktureret efter tre temaer: Interaktion, teknik og personlig stil.

Dag 1: Interaktion
Den første dag fokuserer vi på interaktionen mellem kilde og interviewer.

Vi går i dybden med kropssprog, mimik, gestik og personlige egenskaber og diskuterer, hvordan forskellige kildetyper kræver forskellige retoriske greb for at få de bedste svar. Vi dissekerer forskellige typer af spørgsmål for at diskutere, hvornår hvilke spørgsmål virker bedst.

Dag 2: Teknik
Anden dag handler om at udbygge og finpudse den interviewteknik, som du allerede er dus med.

Vi arbejder med lytteteknikker og lytter til deltagernes egne interviews for at diskutere, hvad der gør et spørgsmål godt. Vi formulerer forskellige typer af spørgsmål og diskuterer, hvordan man med ændrede formuleringer, små ord, intonation og kropssprog kan skrue op eller ned for presset – nogle gange uden at kilden opdager det.

Og så arbejder vi med vinkling af interviewet. Hvad er din vinkel? Hvad er kildens vinkel? Hvordan kan du, mens du interviewer, fange kildens udenomssnak og få den stoppet? Hvordan kan du gennem kildens ordvalg opfange den vinkel, kilden har valgt og anholde evt. uhensigtsmæssige vinkelskift, så du er i kontrol?

Dag 3: Personlig stil
Tredje dag går meget tæt på din personlige interviewstil. Du vil få personlig feedback på spørgsmål, gennemslagskraft, nærvær, kropssprog, gestik og stemme og få identificeret styrker og svagheder. Det handler om at sætte et mål for interviewet, vinkle spørgsmålene og finde ud af, hvordan du matcher netop den kilde på det tidspunkt.

På kurset lærer du

  • at formulere bedre spørgsmål og variere, hvordan du stiller spørgsmål.
  • at lytte mere aktivt– og passivt.
  • at udnytte interviewpersonens underliggende trang til samarbejde i samtalen bedst muligt.
  • at styre samtalens forskellige niveauer.
  • at vinkle og styre kilden mere bevidst.
  • at bruge dit kropssprog, din intonation og din mimik mere bevidst.

Kursusleder: Heidi Jønch-Clausen og Lene Rimestad
Varighed: 3 dage
Sted: “Huset”, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Tidspunkt: 31. august – 2. september 2020
Pris: 13.185 kr. (+ moms)

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Prisen omfatter: Selve kurset med undervisning og undervisningsmaterialer, to overnatninger på kursusstedet “huset” ved Middelfart, alle måltider samt vand, kaffe og kage i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.