Lær at lave originale digitale fortællinger

Foto: Emil Kastrup Andersen.

Kurset foregår 2., 3. og 4. juni 2021 i København.

Digitale longreads eller fortællinger med stærke digitale elementer behøver ikke være dyre og tidskrævende. Historien, den originale idé og få, velvalgte visuelle elementer er det vigtigste. Det er udgangspunktet for dette kursus, hvor kursisterne i løbet af tre dage kommer i lære hos to af Danmarks mest fremtrædende digitale fortællere.

Stinne Andreasen og Kim Schou stod bag den allerførste digitale fortælling herhjemme, og i dag er de henholdsvis digital redaktionschef ved Kristeligt Dagblad og redaktør for digitale fortællinger i DR.

De har vundet talrige danske og internationale priser for deres banebrydende arbejde og er erfarne kursusledere i ind- og udland. De producerer fortsat fremragende digitale fortællinger.

Stinne og Kim vil lære fra sig om metoder og proces, og efter tre intensive og sammenhængende kursusdage vil deltagerne være klædt på til selv at planlægge, pitche og producere egne digitale fortællinger.

Som deltager vil du lære:

  • At historien altid er det vigtigste. Uanset mediet.
  • At en digital fortælling kan være alt fra en top 10 liste eller en sang til en dramatisk skæbnehistorie.
  • At tænke form og indhold sammen og kunne vælge de helt rigtige digitale elementer.
  • At beherske digitale værktøjer og programmer som Infogram og gifi’er.
  • At idéudvikle systematisk.
  • At strukturere en digital fortælling fra start til slut.
  • At der er stor forskel på, hvilke greb der virker bedst på forskellige aldersgrupper.

Dramaturgi, grundig journalistik, samspillet mellem tekst og visuelle elementer er essensen af en god, digital longread – ikke effekter og grafik. Disse skal altid understøtte fortællingen. Løfte den. Men aldrig distrahere.

Kurset henvender sig til journalister, redaktører og indholdsproducenter, der gerne vil prøve kræfter med genren, samt freelancere, der gerne vil kunne tilbyde digitale fortællinger eller longreads som en del af deres sortiment.

Kommer du til at lave en digital fortælling fra start til slut på kurset? Nej. For det giver ikke mening – hvert medie bruger sit system og digitale værktøjer.

Vi klæder kursisten bedre på end det. Du lærer at være i stand til at forme din fortælling visuelt og journalistisk uanset mediet, du arbejder for. Vi introducerer dig for en række værktøjer og programmer, du kan begynde din rejse ud fra.

Hver kursusdag vil bestå af undervisning ud fra danske og udenlandske eksempler samt praktisk arbejde, hvor vi i fællesskab arbejder på vores ideer til produktioner.

Sådan forløber kurset:

Dag 1: Historien

Historien er det vigtigste. En digital fortælling er først og fremmest en fortælling. Fra fortællende journalistik til lister og opfindsom brug af mediets muligheder.

  • Vælg en (eventuelt bare tænkt) historie at arbejde med over de næste dage.

Dag 2: Formen

Form og indhold skal gå hånd i hånd. Bare fordi man kan alt, behøver man ikke. Dag to handler derfor lige så meget om fravalg som valg. Vi kigger på, hvilke fortællegreb der er bedst (og værst) til hvad. Og i den forbindelse anbefaler vi konkrete digitale værktøjer til alt fra tidslinjer til gif-animationer.

  • Hvilke fortællegreb kan du bruge i din historie?

Dag 3: Strukturen

Den gode idé kommer ikke af sig selv. Og sælger ikke sig selv. Lær at lave systematisk idéudvikling.

  • Storyboard og strukturér din egen digitale fortælling. Skriv et pitch.

Efter kurset kan du:

• Få kreative ideer, der er tænkt digitalt fra start.
• Bruge de vigtigste greb fra fortællende journalistik.
• Bruge spændingskurver, cliffhangers mv. – i ord og i digitale virkemidler.
• Tænke form og indhold sammen.
• Vælge de rigtige digitale virkemidler til din historie – og fravælge de forstyrrende.
• Udvælge de bedste digitale greb til din målgruppe.
• Beherske de mest basale programmer til kort, grafik og gif.
• Bruge maestrometoden til at strukturere en digital fortælling fra start til slut.

Kursusleder: Stinne Andreasen og Kim Schou
Varighed: 2 dage
Sted: MBK, Pilestræde 61, København K.
Tidspunkt: 2., 3. og 4. juni 2021
Pris: 10.485 kr. (+ moms)

Kurset har en ME-stjerne. Det betyder, at ME anser det for særligt fagligt relevant for ansatte på nogle af PU’s medlemsvirksomheder. Læs mere.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.