Det er tid til Det Store Sundhedstjek

Kurset er aflyst. 

Debatten om sundhedsvæsenet er som en feber, der ikke kan slås ned. Tænk bare på, hvad der siges og skrives om regionerne, sundhedsplatformen, psykiatrien, ældre i eget hjem, stigende medicinpriser og stressede sygeplejersker.

Sundhedspolitikken er fyldt med dilemmaer. På dette nye kursus behandler vi de mest aktuelle: Hvilken betydning får det, om vi har 21 sundhedscentre i stedet for regioner til at styre det hele. Hvad er der egentlig galt med psykiatrien, og kan vi gøre noget ved det. Supersygehusene åbner snart, og hvilke problemer løser de centraliserede sygehuse? Og hvilke skaber de? Flere ældre får besked på at klare sig selv – kan de det?

Hovedsigtet med kurset er at se på sundhedsvæsenet ud fra borgernes vinkel. Hvad betyder ændringer og politisk/administrative diskussioner i praksis for den behandling, som borgerne får?

Vi sætter fokus på, hvordan du som journalist – enten på et landsmedie eller et regionalt/lokalt medie – kan tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer for borgerne og følge dem til dørs i systemet.

I disse år mærker vi de praktiske følger af ældre-eksplosionen med stigende levealder. De ældre er ikke helt så syge som tidligere, men dilemmaet er tydeligt: Et væld af nye dyre behandlinger, flere mennesker med et behandlingsbehov, større forventninger og begrænsede ressourcer.

Der er lagt op til både strukturelle ændringer og stigende udfordringer i servicen inden for sundhed for borgerne – især de ældre. Og det gælder uanset, hvem der efter valget danner regering.

Researche praktiske problemer i bund

Journalister skal ikke drukne læsere, lyttere og seere i tirader fra eksperter, politikere og embedsmænd. Det er afgørende at fastholde de traditionelle journalistiske metoder med at se på borgernes praktiske problemer og researche dem i bund. Hvorfor får den enkelte ikke det, som politikere og myndigheder lover? Hvor går det helt konkret galt?

Den journalistiske dækning af ældre og sundhed kan falde i to grøfter: enten at fokusere på stakkels cases eller på uinteressante systemhistorier.

Vi tager fat i, hvordan du som journalist tager de praktiske forhold for de enkelte patientgrupper og løfte dem både via cases, kritisk afdækning af system og forslag til løsninger.

Indholdet i kurset

Vi hører oplæg fra journalister, der allerede har arbejdet på denne måde, bl.a. TV2 Østjylland og stationens dækning af psykiatri.

Vi får ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune, Annette Secher, til at give os et kig ind i den praktiske administration af dette område, og hvor de aktuelle knaster ligger for personalet og borgerne. Hun har siddet med i KL’s baggrundsgruppe, der har formuleret input til en ny struktur på sundhedsområdet.

Vi får en af de førende sundhedsøkonomer til at gå bag om strukturer og økonomiske rammer og fortælle, hvordan man i praksis kan se, om disse forhold ændrer noget på den konkrete patientbehandling. Og vi får vedkommende til at komme med sine ti bedste spørgsmål, som enhver sundhedsjournalist bør stille til sine kilder.

Vi går konkret ind og ser, hvordan du i dækningen af sundhedsområdet kan kombinere greb fra den undersøgende og løsningsbaserede journalistik.

Vi går ind i de forskellige kilder til data inden for sundhed og ældre og lærer dig at trække de relevante data, og også hvor der er data, du kan skaffe med aktindsigt.

Udbytte:

  • Sådan researcher du cases i bund, så de bliver systemhistorier
  • Sådan vælger du de gode cases
  • Sådan ser du bag om strukturer og økonomi
  • Sådan kombinerer du undersøgende og løsningsbaseret journalistik i sundhed
  • Viden om udfordringerne i den kommunale verden for sundhed og ældre

Den konkrete tilrettelæggelse af kurset vil blive påvirket af folketingsvalget og dets resultat.

Kursusleder: Bruno Ingemann og Nils Mulvad
Varighed: 3 dage
Sted: Aarhus
Tidspunkt: 4. – 6. november 2019
Pris: 8990 kr. (+ moms)

Prisen omfatter: Undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.