Landbrug og miljø

Kaas & Mulvad har gennem flere år samlet data om landbrug og miljøforhold. Kontakt os, hvis nogle af de nedenstående har din interesse. Ring eller skriv og få et tilbud.

Landbrugsstøtte

Modtagere af landbrugsstøtte. Dataudtræk af de danske myndigheders indberetning af al landbrugsstøtte til EU. Opdateres normalt en gang årligt i juni-august.

Husdyrbrugsregistret

Dataudtræk fra fødevarestyrelsens hjemmeside over husdyrbrug. Vi opdaterer to gange årligt. Maj og november.

Slotte og herregårde

Oversigten er sammenstykket ved at sammenholde papir og webkilder. Så vidt vi ved er det den mest udtømmende om slotte og herregårde. I størst muligt omfang leveres både med navn, adresse og koordinater.

Økologiske landmænd

Autoriserede økologiske bedrifter. Leveres med navn, adresse og CVR og Pnr.

Miljøtilsyn

Hver dag trækker vi data ud om nye kontrolafgørelse fra Bygge- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (alle afgørelser fra Miljøcentre).