Ejendomme

Danske massemedier kan nu få adgang til et elektronisk arkiv en stribe ejendomsoplysninger. Arkivet opdateres løbende og formidles i et samarbejde mellem UPDATE og Kaas & Mulvad. Desuden hentes dagligt en række data fra Statstidende om tvangsauktioner. Tidligere hentede vi også data om ejendomshandler og pantebreve, men fra september 2009 offentliggøres det ikke længere på Statstidende.

I stedet ligger disse oplysninger kun hos Domstolsstyrelsen, der ikke giver adgang til dem i en form, der gør det muligt med disse daglige opdateringer.

Ejendomsdata fra den Offentlige Informations Server, OIS, køber vi en gang årligt. Her er detaljerede oplysninger om ejer, ejendomsværdi, købsdato og pris, samt en række oplysninger om de enkelte ejendomme.

Vi deler denne informationsdatabase med andre massemedier via Update. Årlig pris er 6.000 kroner for adgang til disse data. Med i kontrakten indgår database, password, dokumentation, skriftlig vejledning samt en halv times telefonisk hotline. Skal et medie have yderligere hotline, afregnes det til timepris med Kaas & Mulvad, i 2010 er det 1.000 kroner.

Den konkrete adgang til databasen kan ske gennem en lokal installation af databaseprogrammet Microsoft Access. Dette program er ikke inkluderet i prisen.

Hent en zippet fil med dokumentation og andre nødvendige filer.

For flere oplysninger kontakt:

Steen K. Rasmussen, UPDATE, Olof Palmes Alle 11, 8200 Århus N, 89440550
Eller send en e-mail til sr@update.dk