Arkiv | Onlinemedier

Indlæg om online-medier – særligt journalistiske overvejelser om opbygning af indhold, metoder og lignende.

Tekster er også data

Det er heldigvis ved at være almindeligt accepteret, at journalistik kan vinde i troværdighed, dybde og tyngde ved at være funderet på data. Men data er andet og mere end tal i tabeller og kolonner. Også tekster er data i sig selv og skal behandles som sådan. Det var en af pointerne fra CAR-dagen, som […]

Læs mere 0

Undersøgende journalistik rykker på nettet

I takt med de traditionelle mediers økonomiske problemer bliver det sværere at få plads til undersøgende journalistik. I dag prøver den slags journalistik at finde en hel række nye former på nettet – både for indsamling, analyse og præsentation af historierne, men også dannelsen af helt nye forretningsmodeller for journalistik – og især undersøgende journalistik. […]

Læs mere 0

Markedsfør dig selv på sociale medier

For journalister kan det være en stor overvindelse at bruge sig selv som et brand, dvs. være professionelt synlig på egen hjemmeside, Facebook, Twitter og lignende. Men det er mere og mere vigtigt for fremover at få bedre kilder fra de sociale medier. De kilder og kontakter forlanger åbenhed, troværdighed og seriøsitet. Og de skal […]

Læs mere 0

Valgkamp på Facebook og Twitter

Politisk valgkamp i socialt mediemiljø, er titlen på journalistikkens dag den 13. november 2009 på Journalisthøjskolen i Århus. Medieforskere i Danmark står for indholdet, hvor bl.a. andre Nils Mulvad holder oplæg om, hvordan man kan overvåge politikernes aktiviteter i de sociale netværk med robotter og mikse resultatet med overvågning af mere traditionelle kilder. Robotter kan […]

Læs mere 0

Program for onlinejournalistik

Programmet for undervisning i onlinejournalistik på 7. semester på Journalisthøjskolen er nu på plads. De studerende skal oprette deres egne temasider i WordPress og lære at integrere tekst med lyd, billeder, soundslides, video, mapping og data. Nils Mulvad har ansvaret for undervisningen. Det er første gang efter en lang periode som en del af teamet […]

Læs mere 0
dod

3F’ere dør tidligt

Lungecancer, rygerlunger, nedslidning, hjertesygdomme og dødsulykker. 3F’erne har et hårdt liv på arbejdsmarkedet, og nu viser en stor undersøgelse, at specielt unge 3F’ere dør tidligere end landsgennemsnittet. Undersøgelsen er foretaget af Kaas & Mulvad for Fagbladet 3F. 121.000 dødsfald blandt medlemmer af 3F fra 1990 til 2006 er blevet sammenlignet med dødeligheden i den danske […]

Læs mere 0

Facebook kun professionelt

Facebook er – ligesom andre sociale netværk – en underlig blanding af det professionelle og private. Det udfordrer grænsen mellem professionel journalistik og privatliv for journalister. Nils Mulvad har nu i konsekvens af det ændret sin profil, så den udelukkende er professionel. Det sker bl.a. efter inspiration fra Poynters debat. Se her.

Læs mere 0

Inspiration til Google-kort

Forbrydelsen – den aktuelle Cavlingpris-modtager – har vakt berettiget opsigt. Ikke mindst på grund af den gode brug af læserinddragelse bl.a. gennem et simpelt Google-kort. Har man lyst til eksperimentere selv, er der masser af inspiration på nettet. Se fx dette link med 100+ Best Tools and Mashups.

Læs mere 0