Arkiv | Research

LO og borgmestre ryger fredspibe

Da Mandag Morgen forleden lækkede LO’s plan om at hjælpe kommunerne, når de skal overtage jobcentrene til sommer, var KL-toppen ikke specielt imødekommende. Men en ny rundspørge fra Kaas & Mulvad viser, at et stort flertal af borgmestre reelt er interesserede i et forpligtende samarbejde med fagbevægelsen. Rundspørgen er foretaget for Dansk Metal og 3F, […]

Læs mere 0

Ledere drukner i papir

Så godt som alle ledere af offentlige institutioner oplever, at papirarbejdet er taget til i de senere år og tre ud af fire mener, at det stjæler af den tid, de skulle have brugt på deres kerneopgaver. Det fremgår af en undersøgelse, som Kaas & Mulvad har udført for Ugebrevet A4 og Væksthus for Ledelse blandt […]

Læs mere 0

Fyreseddel til Faisa

Det er især flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande, der vil få en fyreseddel, når arbejdsløsheden stiger i den kommende tid. Det vurderer et flertal af cheferne for de lokale jobcentre i en rundspørge, som Kaas & Mulvad har foretaget for Fagbladet 3F. Chefer fra 51 af landets 91 lokale jobcentre har deltaget i undersøgelsen, […]

Læs mere 0

Ombudsmanden giver medhold i aktindsigtssag

UPDATE og Nils Mulvad har fået medhold af Ombudsmanden i en principiel sag om adgang til det såkaldte husdyrbrugsregister. Ombudsmanden kritiserer i sin afgørelse Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen og beder dem træffe en ny afgørelse. Han slår samtidig fast, at det via en søgerobot er tilladt at tappe myndighedernes oplysninger på deres hjemmeside uden først at […]

Læs mere 0

EU-kommissionens lobby-register består ikke åbenheds-test

Kommissionens lobbyist-register består ikke en åbenhedstest foretaget af ALTER-EU, The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, der er en sammenslutning af mere end 160 NGO’er, fagforbund og virksomheder. Lobbyist-registret åbnede for mere end syv måneder siden. ALTER-EU har i dag udgivet en rapport med en meget detaljeret kritik af registret. Rapporten er baseret på […]

Læs mere 0

Netværk omdannes til Åbenhedstinget

Updates netværk om elektronisk aktindsigt omdannes til Åbenhedstinget, der forsøger at få mindst en repræsentant for hvert medie i Danmark. Det nye netværk fokuserer generelt på åbenhed – ikke kun elektronisk åbenhed. Første konference i det nye netværk holdes 21. september 2009. Nils Mulvad fortsætter som formand og koordinator for det nye netværk. Se netværkets […]

Læs mere 0

Østarbejdere i høj kurs

8 ud af 10 arbejdsgivere i industrien oplever, at østarbejderne er mindre syge end deres danske ansatte. De er også mere flittige og punktlige. Det ses af et rundspørge, Kaas & Mulvad har foretaget for Ugebrevet A4 blandt arbejdsgivere, der har østeuropæiske ansatte. I undersøgelsen har deltaget 38 virksomheder, der i alt har ansat 904 […]

Læs mere 0

Polske vikarer til Danmark

Vikarbureauerne er nu den største arbejdsgiver for østarbejdere i Danmark. Det viser Ugebrevet A4’s analyse af alle arbejdstilladelser til østeuropæere. Flere end hver anden havner i vikarfirmaer, der bryder overenskomsten eller slet ikke har nogen. Kaas & Mulvad har for Ugebrevet A4 analyseret godt 30.000 arbejds- og opholdstilladelser, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i […]

Læs mere 0

De sidste røde bastioner

Lolland, Nordjylland og Bornholm. Så enkelt kan det siges, når man oven på Folketingsvalget skal remse op, hvor de sidste røde bastioner findes. Kaas og Mulvad har analyseret valgets resultater, og på vores kort kan ses – kommune for kommune – om det var Socialdemokratiet eller Vestre, der vandt tvekampen. Kortet viser med rød eller […]

Læs mere 0

Partiernes stærke og svage områder

Kaas & Mulvad har analyseret partiernes stemmer i kommunerne for at finde partiernes svage og stærke steder. Se herunder et kort for hvert parti. Kortene må offentliggøres frit, hvis blot Kaas & Mulvad angives som kilde. Kortene er farvet op efter, hvor mange procent partiet har fået af de afgivne gyldige stemmer i hver af […]

Læs mere 1