Indholdsanalyse er systematiske optællinger

Indholdsanalyse er velkendt fra optællinger i medieforskning, men kun sjældent anvendt bevidst i journalistik. Ubevidst sker det dog ofte.

For eksempel når man skriver alle domme fra Højesteret i en database og på hver af dem samler de relevante oplysninger for en analyse. Det kan være afdeling, dato, berammelsestid, antal dommere, sagsnummer, navne på dommere og andet, man skal bruge til sin analyse, blot således at hver dom registreres ensartet.

Herefter kan man foretage alle mulige former for optællinger og beregninger, for eksempel finde ud af, at de to retssale i Højesteret står tomme to ud af tre hverdage.

Den veldefinerede metode og ensartede registrering er forudsætning for at kunne nå frem til skudsikre konklusioner, som andre kan gentage og dermed efterprøve.