Tilfredse kursister: 4 ud af 5 blev positivt overraskede

Kursister "Fra forbrydelse til straf"

Et kursus behøver ikke foregå i et kursuslokale. I en del af vores kurser tager deltagerne rundt og kommer helt tæt på. Som fx her, hvor Stine Bolther var kursusleder på krimikurset “Fra forbrydelse til straf”. Det gentages i øvrigt foråret 2023.

Engagerede og effektive kursusledere og kurser med plads til socialt samvær får ros i vores nye rundspørge til tidligere deltagere i kurser under Mediernes Efteruddannelse

Et kursus på 5 dage er bedre end et på 1, 2, eller 3 dage. Kurser skal være fysiske – onlinekurser bryder vi os ikke om. Engagerede kursusledere er et hit. At køre den hjem på rutinen duer ikke.

Sådan lyder nogle af holdningerne til efteruddannelse hos 240 tidligere kursister. De har deltaget i Kaas & Mulvads efteruddannelseskurser en eller flere gange i perioden 2015 – 2022. Kursisterne er blevet bedt om at svare generelt om efteruddannelse, men mange forholder sig konkret til efteruddannelse, arrangeret af Kaas & Mulvad.

I forvejen ved vi godt, at kursisterne generelt er godt tilfredse med vores kurser. Når vi evaluerer, spørger vi først og fremmest: ”Hvordan vurderer du samlet kurset?”. Og samlet set – siden vi begyndte at evaluere kurserne – har 48 pct. svaret ”Meget tilfreds” og 42 pct. har svaret ”Tilfreds”. 9 pct. er neutrale. 1 pct. svarer ”Utilfreds” – og ingen har været ”Meget utilfreds”.

Denne umiddelbare evaluering er brugbar for både os og kursuslederne, men de mere generelle spørgsmål om det at tage på efteruddannelse får vi jo ikke stillet i den sammenhæng. Men det har vi gjort nu i en ny, stor rundspørge.

Vi har inviteret alle tidligere kursister, som har tilmeldt sig gennem Mediernes Efteruddannelse til at deltage. Mange e-mail-adresser duede ikke længere på grund af jobskifter mv. 600 svarede ikke på henvendelsen. I alt 240 valgte at deltage. Det giver en svarprocent på 29. Det betyder også, at man ikke skal forsøge at generalisere ud fra svarene. De er udelukkende et udtryk for, hvad disse 240 mener.

Kursister vil gerne inddrages

Når det ellers er relevant og muligt, vil kursisterne generelt gerne inddrages i planlægningen af kurset. 54 pct. ønsker fx, at kursisternes eksempler og problemstillinger fra hverdagen kan indarbejdes i kurserne. Knap halvdelen vil gerne i dialog med kursuslederen inden kurset for at få kurset til bedst muligt at passe til kursisterne.

Ugekurser er populære. Det samme er udlandskurser og internatkurser. Derimod er kursusaktivitet sen eftermiddag (gå-hjem-arrangementer), aften- eller weekendkurser ikke noget, der begejstrer. Interne kurser på arbejdspladsen deler vandene. Dog er der flest, der godt kan lide dem.

Man tilmelder sig et kursus, men ved jo aldrig helt, hvad der kommer til at ske. Man møder forhåbentlig med høje forventninger. Og heldigvis svarer 78 pct., at de har oplevet at blive positivt overrasket af kurset. Kun hver femte – 20 pct. – har oplevet det modsatte; at blive negativt overrasket.

Det hænger godt sammen med det svar, vi får, når vi spørger, om vores kurser lever op til beskrivelsen, som de har læst og tilmeldt sig ud fra. Her siger 90 pct. ja. Kun 2 pct. svarer nej.

Men hvad er det så, der overrasker positivt? Her blot nogle få pluk: ”Dygtige og strukturerede undervisere, der både formåede at inkludere teori og praktik i passende mængder”. ”Jeg synes generelt, at jeres kurser er fantastiske, så meget liv og viden og engagement.” ”New York-krimi-kurset var langt bedre, end jeg i min vildeste fantasi havde drømt om.” ”Når man kommer hjem med mere, end man havde regnet med.”

Viden og inspiration

Vi vil især lære noget nyt og have inspiration med hjem, når vi er på efteruddannelse. Det tyder svarene fra de 240 kursister på. Viden og inspiration vægtes i sig selv højere end det at kunne vende tilbage til arbejdspladsen og arbejde på nye måder. Det sidste har ellers i et stykke tid været lidt af et dogme for Mediernes Efteruddannelse, som lægger rammerne for vores og 40-50 andre udbyderes efteruddannelsesaktiviteter.

kursuslokale

De fleste kurser under Kaas & Mulvad ledes af eksterne kursusledere. Her et foto fra 2016, hvor Nadia Nikolajeva og Katrine Villarreal Villumsen underviste i, hvordan man sætter dagsordenen med sociale medier.

Ros til udbud og undervisere

Med så mange udbydere er det interessant at undersøge, hvordan vi bliver bedømt op mod de øvrige. Derfor har vi også spurgt: ”Hvis du synes, at du har et rimeligt grundlag for at kunne sammenligne, hvordan vurderer du så, at Kaas & Mulvad klarer sig i forhold til andre udbydere af efteruddannelse?”

Med hensyn til udbuddet af kurser synes 41 pct., at vi klarer os bedre. Ingen synes, at vi klarer os dårligere.

Med hensyn til logistik, tilmelding og information synes 27 pct., at vi klarer os bedre. Ingen synes, at vi klarer os dårligere.

Med hensyn til kvaliteten af underviserne synes 39 pct., at vi klarer os bedre. 1 pct. synes, at vi klarer os dårligere.

Og med hensyn til den praktiske gennemførsel af kurserne synes 29 pct., at vi klarer os bedre. Ingen synes, at vi klarer os dårligere.

Engagement

Som kursusleder har man alles øjne rettet mod sig, og man er bevidst om, at ens fremtræden er afgørende for bedømmelsen af kurset. Det viser svarene også, når vi spørger til, hvad der kan irritere på et kursus:

”Det afhænger helt af den enkelte oplægsholder og kursusleder. Ikke alle er ens, men jeg lægger altid mærke til, hvor engagerede de er. Gider de undervise os – eller er det noget, som blot skal overstås?” skriver en.  ”Jeg hader, når underviseren er uforberedt eller bare lirer den af på rutinen,” skriver en anden. Og en tredje: ”Når oplægsholdere tydeligvis kører et standardoplæg af.”

Ud over at krydse svarmuligheder af har mange kursister skrevet kommentarer. Her er det tydeligt, at det sociale – samværet med kolleger – også er vigtigt:

”Halvdelen af det at være på kursus er at møde andre journalister og tale med dem. Den del har jeg flere gange fået stort udbytte af”. ”Der er altid masser af positive elementer – mødet med kolleger fra andre medier, overraskende møder med folk, ekstra viden, vidensdeling osv.” Og en tredje filosoferer: ”Positivt i forhold til, hvor kollegialt et fællesskab der kan opstå på sådan et kursus – med mennesker, man ikke kendte før. Men sådan er det måske med journalister: Man er nysgerrige på hinanden og oplever særligt, at det kollegiale opstår, jo længere tid man er sammen.”

Blandt dem, der fuldførte rundspørgen, trak vi lod om tre flasker champagne. De tre flasker gik til Lone Schaumann, Laura Uldahl Aggernæs og Torben Abildgaard.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.