Nyt kursus i web scraping

screenshot fra Python-kursus

Vil du lære at bygge web scrapere og lære at programmere, så har vi nu et helt nyt tilbud, der er åbent for alle.

Vi har brugt vinter og forår på at skabe et gratis onlinekursus, hvor du i dit eget tempo – og på dansk – kan lære at programmere og bruge web scrapere. Kurset indeholder videoer, undervisningsmateriale og opgaver, delt op i 17 overskuelige lektioner. I kurset kommer du til at arbejde med Jupyter Notebooks, der gør programmering enkel og sjov.

Kurset er støttet af Pressens Uddannelsesfond, og det er først og fremmest tænkt som en hjælp for journalister, bibliotekarer, researchere og andre ansatte på medierne, der som et led i deres arbejde har brug for at indsamle store mængder information fra internettet, og som kan se fordelen i at automatisere dette arbejde ved at anvende programmer skrevet til formålet. Men det kan bruges af alle.

Start med “Sådan bruger du kurset”, og du vil blive ledt igennem – herunder blive instrueret i, hvad du skal installere, og hvordan du gør det.
Du behøver ikke at have prøvet nogen form for programmering før.

Brug for programmering
Journalistik i dag er meget anderledes end for 10 eller 20 år siden. De sociale mediers påvirkning er indiskutabel. Måden, vi kommunikerer på, har ændret sig drastisk. Mobile medier giver både udfordringer og nye muligheder til medierne. Informationerne vælter ind over os på helt nye måder – langt flere oplysninger og langt større datamængder er til rådighed – klar til at blive brugt i journalistikken.

Mange journalister er ikke på omgangshøjde med den nye teknologi. Journalisters teknologiske kompetencer skal skærpes. Det fremgik tydeligt af rapporterne fra DJ’s projekt Fagenes Fremtid, udgivet maj 2019. Af rapporterne fremgik fx, at kun ganske få journalister har arbejdet med kodning som led i journalistisk efteruddannelse.

Og det forsøger vi nu at råde bod på med dette projekt.

Vi ser nemlig et stigende behov for, at medier bør besidde programmerings-kompetencer – internt på redaktionen og tæt koblet til journalistikken. Alle journalister skal ikke kunne programmere, men nogen skal. Og mange vil heldigvis også gerne lære det. At der måske er en programmør ansat i mediets eventuelle it-afdeling, rækker ikke. Erfaringen viser, at disse kompetencer næsten aldrig kommer i spil i en journalistisk kontekst.

Hjælpen er tæt på
Kører du fast, så send os en mail. Mail-adressen står nævnt i bunden af alle lektioner. Vi vil gerne have så mange som muligt til at lære så meget som muligt. Kurset vil være tilgængeligt (mindst) til 1. februar 2023.

Find kurset her: https://www.kaasogmulvad.dk/courses/python/

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.