Udenlandske firmaer fifler med oplysninger

Når firmaer fra andre EU-lande arbejder i Danmark, kan man ikke regne med de informationer, virksomhederne selv oplyser. Det påviser BAT-kartellet over for Beskæftigelsesministeriet, der bruger dokumentationen i et svar til EU. Kommissionen har bedt Danmark om at ophæve krav til udenlandske selvstændige om at registrere hver arbejdsopgave i RUT, Registret for Udenlandske Tjenesteydere .


Næstformand Palle Bisgaard, Byggegruppen Faglig Fælles Forbund 3F, bruger data fra Kaas & Mulvad til at påvise RUT-registrets nødvendighed.

Virksomheder, der fremstår som enkeltmandsvirksomheder, er i mange tilfælde blot et led i en større gruppe af virksomheder, der arbejder så tæt sammen, at de i virkeligheden fremstår som ét firma.

Hvis de små virksomheder helt slipper for at registrere sig i RUT, bliver det umuligt at fange den slags mønstre, og der bliver åbnet for endnu flere numre.

Mange små firmaer oprettet fra samme mail-adresse

BAT-kartellet – et samarbejde mellem fagforbund inden for byggeri, anlæg og transport – har påvist, hvordan flere enkeltmandsfirmaer arbejder samtidig på de samme byggepladser gang efter gang. En lang række af små firmaer er desuden oprettet fra samme mail-adresse.

”Det viser, at det er grund til at holde et vågent øje med virksomhederne. Det er nødvendigt med den løbende registrering af alle udenlandske firmaer,” siger Palle Bisgaard, næstformand i byggegruppen i fagforbundet 3F.

Kommissionens krav til Danmark om at lempe registreringskravet til små virksomheder fremgår af en såkaldt åbningsskrivelse fra 8. november 2018.

BAT opsamler selv alle data fra RUT

BAT-kartellet bad i 2009 om at få data-udtræk med historiske oplysninger om de udenlandske virksomheder, der registrerede sig i RUT-registret.

BAT-kartellet fik nej, og begyndte derfor selv at opbygge et kopi-register med historik. I 2012 fik Kaas & Mulvad opgaven med at køre registret for BAT. I første omgang ved et samle et dagligt udtræk af registret i en database, og ret hurtigt derefter med at samkøre registrets oplysninger med data om overenskomster, sympatikonflikter og BAT-kartellets egen registrering af besøg på arbejdspladser.

Firmaer registrerer sig flere gange med forskellige navne og RUT-numre

Udfordringen i den samkøring af oplysninger er, at data ikke er entydige. Stavemåder er forskellige, og der er fejl i alle data. Derfor er der en særlig opgave i løbende at finde og rette disse fejl. En speciel udfordring er RUT-registret, hvor firmaer fra udlandet registrerer sig flere gange med forskellige navne og RUT-numre.

”Da vi begyndte, havde vi ikke troet, at det blev så godt. Når Kommissionen, siger, at det danske registreringssystem er for restriktivt, så kan vi påvise, hvordan mange af disse små virksomheder i virkeligheden er et skalkeskjul for en større operation med folk i lønmodtagerlignende vilkår,” siger Palle Bisgaard.

Det er et stærkt argument for at opretholde den danske registrering.

”Vi oplever gang på gang, at vi fortæller myndighederne, hvordan tingene hænger sammen og kommer med dokumentationen. Myndighederne kunne lave det samme match, men det er vores oplevelse, at de ikke gør det,” understreger Palle Bisgaard.

Voldsom opgave at få overenskomst med udenlandske firmaer

BAT-kartellet bruger desuden de løbende registreringer til at styrke arbejdet for at overenskomstdække de udenlandske virksomheder og medarbejdere. Udfordringen er voldsom.

I dag har BAT-kartellet 211.874 poster i sit register over udenlandske virksomheders aktiviteter i Danmark med både aktuelle poster og historik.

Masser af nye virksomheder i RUT i 2018

Siden 2014 er der sket en årlig vækst i antallet af registreringer på 3-5 pct., men i 2018 sprang væksten op på over 18 procent med 39.161 registreringer. Tre ud af fire af disse registreringer er inden for BAT’s område og næsten udelukkende foretaget af firmaer fra andre EU-lande.

Der er samtidig hvert år et stort frafald af firmaer i RUT-registret. Tilsvarende kommer der flere og flere nye til. I 2018 var der således 5.324 aktive udenlandske virksomheder i Danmark. Heraf var halvdelen helt nye, mens halvdelen af de aktive firmaer i 2017 var forsvundet. De viste sig simpelthen ikke i Danmark året efter.

”Opgaven med at sørge for overenstkomstdækning er omfattende,” siger Palle Bisgaard.

Mørketal om arbejdsmiljø på udenlandske virksomheder

Palle Bisgaard ser et stort behov for at følge aktiviteterne fra de udenlandske virksomheder tæt i årene fremover. Der bliver ikke mindre behov for at have en god historik.

”Vi bliver ved med at skulle se, om de fifler med registreringerne. Og vi får ikke en mindre opgave med at sørge for overenskomstdækning. Desuden kommer der nu en særlig indsats med at følge arbejdsmiljøet på disse arbejdspladser. Der er et meget stort mørketal.”

21. oktober 2014: Over halvdelen af udenlandske arbejdere inden for BAT-kartellet arbejder uden overenskomst

Der er et meget stort mørketal for arbejdsmiljø på de udenlandske arbejdspladser, siger Palle Bisgaard, BAT-kartellet.
No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.