Freelanceres indtjening kortlagt

Dansk Journalistforbund har nu kortlagt freelancernes lønforhold i mindste detalje. Næsten 900 af forbundets 1800 freelancere deltog i en stor undersøgelse, som også henter anonymiserede tal fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen er foretaget af Kaas & Mulvad for DJ.

Det er første gang, at lønstatistikken udarbejdes for freelancere efter en ny model, som dels henter besvarelser fra freelancerne selv og dels fra Danmarks Statistik. Kaas & Mulvad gennemførte analysen, der kombinerer svar indhentet gennem rundspørger med oplysninger om indtjening, hentet fra Danmarks Statistik.

Med Datatilsynets godkendelse af projektet har Danmarks Statistik fået udleveret freelancernes cpr.-numre. Det er derfor freelancernes konkrete skatteoplysninger fra selvangivelsen, der anvendes i lønstatistikken.. Materialet, der kommer retur fra Danmarks Statistik, er diskretioneret. Det vil sige, at det ikke indeholder oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold.

DJs formand Mogens Blicher Bjerregård er ifølge journalistforbundets hjemmeside stærkt tilfreds med den nye undersøgelsesmetode:

”Vores opgave var at finde en ny metode, og den har vi fundet. Vi har fået større svarprocent, hvilket øger troværdigheden. Men også tallene i sig selv er mere sikre, fordi de primært kommer fra Skat. Vi får et fagpolitisk redskab, som meget præcist kan udpege forholdene for hver enkelt gruppe og forening.”

Læs mere på journalistforbundets hjemmeside, hvor man også kan hente hovedrapporten og otte sær-rapporter, der er udarbejdet om de enkelte specialgrupper og specialforeninger.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.