Objektorienteret programmering

Tankegangen er at foretage programmering ved at genbruge en række objekter og binde
dem sammen på den rette måde med lidt ekstra kode. Python er videreudviklet oven på
den tankegang og har fået sit navn efter Monty Python.
Alt i Python er i princippet objekter.

Der er lukket for kommentarer.