Trond Sundnes

Kaas & Mulvad har gjennomført en omfattende kursing på til sammen fire uker for 10 journalister. Kursene har bidratt til å øke datakompetansen i redaksjonen betydelig både i behandling, visualisering og tolking av data. Vi så umiddelbart resultatene gjennom nye journalistiske fortellermetoder og saker som vi før ikke kunne lage. Vi er svært fornøyde med både program og gjennomføring.

Der er lukket for kommentarer.