Sorter

Lektionen gennemgår sortering i Microsoft Excel.

Undervejs kan du stoppe videoen og gå tilbage for at gense, så du får de enkelte trin at virke.

 

Instruktion: Sortering

HvadHvorforHvordan
Lav sikkerhedskopi (for at undgå at ødelægge dine originaldata)Kopier data til et tomt ark. Hvis der allerede er indhold i de eksisterende ark, – så klik til højre for sidste faneblad og få et nyt:


Eller:


1) Marker alle data
2) Kopiér data
3) Sæt ind i et nyt ark
Alternativ: I fanebladet Hjem:
Indsæt – Indsæt ark

Navngiv arkGiv hvert ark et navn – så er det nemt at kende forskel på originaldata og arbejdsdata.Mus: Dobbeltklik på arkfod og skriv blot det nye navn:
Sorter dataMarkér alle data i beregningsarket (med de kopierede data).
Det er vigtigt, at alle data, du ønsker at sortere, faktisk også er markeret. Ellers rykker du rundt på sammenhængende data, når du bagefter sorterer.
Undgå at markere dokumenttitler o.a., der ikke skal inddrages i sorteringen.

Vælg den kolonne, der skal sorteres efter. Hvis kolonnerne har overskrifter (og det bør de have!), kan du sortere efter dem. Klik i kolonneoverskrift.

Har kolonnerne ikke overskrifter, kan du sortere efter kolonnebogstaverne.
Vælg om sorteringen skal være stigende (den mindste værdi øverst) eller om den skal være faldende (den højeste værdi øverst).Man kan i nogle tilfælde have et datasæt, der er bygget op, så det giver mening at sortere efter flere ting (først efter kolonne A, dernæst efter kolonne B). Men de fleste gange vil vi blot sortere efter en enkelt kolonne.
Stå i data – start sortering ved at klikke på Sorter-ikonet (Data-fanebladet).
Sådan ser det ud på en pc:Og på en mac:Sæt flueben her, hvis du har inkluderet tabeloverskrifter i det markerede område:Her vælger du, hvilken kolonne der styrer sorteringen:

SorteringsmulighederExcel sorterer normalt lodret (altså kolonner), men kan også sortere vandret (altså rækker).

Excel sorterer normalt tal og bogstaver kronologisk, men kan også sortere efter ugedage og måneder.
Mus: Klik på Indstillinger og vælg så ”Sorter fra venstre mod højre”.

Undgå fælderDet er en almindelig begynderfejl, at man prøver at markere en enkelt kolonne og så sortere den. Men hvis man kun sorterer en enkelt kolonne, hænger ens data måske ikke sammen mere.

Har du undgået tomme kolonner i dit regneark, vil Excel advare mod at sortere én enkelt kolonne.

Men hvis du fx har en tom kolonne til venstre for den kolonne, du markerer og vil sortere, får du ingen advarsel.

Opgaven: Sortering

OpgaveBeskrivelse
Hent dataHent data via linket og gem på din computer:
https://data.kaasogmulvad.dk/unv/onlinekursus/foedested01012021.xlsx
Undersøg dataData er fra 1. januar 2021 og leveret af Københavns kommunes tværgående analyseenhed.

Data omfatter alle københavnere fra 18 år og op. Hver række er en såkaldt rode – et geografisk område. For hver rode har vi et samlet antal indbyggere og også opdelt på fem forskellige fødesteder.

Inden du går i gang: Sørg for, at du er helt klar over, hvad der i dine data.

To roder findes ikke i virkeligheden: Alle roder med for få observationer er lagt i rode 888. Rode 999 er personer med ukendt adresse. Disse to kan vi blot se bort fra i analyserne.

I datasættet ser du kun rodernes id-numre. Her kan du se en pdf-fil med oversættelse af rodernes numre.
Hvor er københavnerne født? Svar på spørgsmålene ved at beregne og sortere.Hvor mange københavnere er der i alt i datasættet?

Beregn i bunden af arket, hvor mange der totalt er født i hvert af de fem områder.

Udregn hvor mange procent af alle københavnere, der samlet er født i Jylland, Sjælland/Bornholm etc.

For hver rode skal du beregne, hvor mange procent der er født i udlandet. Sorter derefter og find roden med størst og mindst andel indbyggere født i udlandet.

Gør det samme med to andre fødesteder:

Beregn og sorter, så du finder roden med størst andel indbyggere, født i Jylland og roden med størst andel, der er født på Fyn.
Der er lukket for kommentarer.