Navigering

Lektionen gennemgår de vigtigste måder at bruge musen på i Microsoft Excel. Den viser, hvordan du kan flytte, regne, kopiere og en række andre smarte tips til at gøre hverdagen med Excel enklere og hurtigere.

Undervejs kan du stoppe videoen og gå tilbage for at gense, så du får de enkelte trin at virke.

Instruktion: Navigering

HvadHvorforHvordan
Åbn ExcelDu kan åbne Excel først og så åbne et dokument. Eller du kan klikke på et Excel-dokument, og så åbner programmet.Klik på ikonet
Et system af rækker og kolonnerI Excel arbejder vi i celler. Alle celler ligger i en given række (1, 2, 3 etc.) og i en given kolonne (A, B, C etc.). Alle celler har en unik adresse: A1, B5, C117 etc.
Der er over en million rækker og godt 16.000 kolonner. Når vi skal skrive formler, vil vi referere til cellerne via deres adresser.
FanebladeDer er som standard et faneblad åbent i en ”projektmappe”, som er Excels eget navn for et regnearksdokument. Men du kan selv skabe flere faneblade. Klik blot på det lille plustegn i cirklen.
Der kan være mange faneblade i ét dokument.
Dobbeltklik på en arkfod for at ændre navnet. Klik ned og træk for at ændre rækkefølgen af faneblade. Højreklik og vælg slet for at slette.
Musens udseende skifterNår musen er et tykt hvidt kors, kan du markere med den – en eller flere celler, rækker (ved at klikke på tallet til venstre) eller kolonner (ved at klikke på kolonne-bogstavet foroven.
Når musen holdes over højre nederste hjørne af en markeret celle, bliver den tynd og sort (som et sigtekorn). Så kan du kopiere indholdet til andre celler ved at holde musen nede og trække.
Når musen holdes over kanten af et markeret område, skifter den udseende til to typer pile oven på hinanden. Så kan du holde nede og trække – og dermed flytte de markerede celler.


BeregnMan kan regne i enhver celle.
Stil dig i cellen. Skriv et lighedstegn og derefter din beregning. Slut med at trykke Enter. Nu kommer resultatet frem, og nu står din cursor i cellen nedenunder.

Vil du se din formel (beregningen) igen, kan du blot dobbeltklikke på cellen med resultatet. Eller du kan markere cellen (med et enkelt klik) og se op i formellinjen – over kolonnerne.
Kopier indhold til andre cellerHvis du fx har foretaget en beregning i en celle i en række og ønsker at lave samme beregning i andre celler, markerer du den celle igen, som du netop har lavet beregningen i. Derpå holder du musen over nederste højre hjørne, så den som omtalt ovenfor bliver et tyndt og sort sigtekorn. Hold nu musen nede og træk i den retning, hvor du vil have foretaget beregningen. Slip når du har markeret alle de celler, hvor beregningen skal ske.


SletteVil du slette indhold, kan du markere en eller flere celler og derefter enten trykke ”Delete” på tastaturet. Så tømmes cellerne for indhold. Eller du kan højreklikke og vælge ”Slet…” Så slettes det markerede område.
Indsæt rækker eller kolonnerHvis du i et faneblad markerer en hel række (klik på rækkenummeret) eller flere rækker (klik og træk ned, før du slipper) og derefter højreklikker og vælger Indsæt… så får du indsat så mange rækker, som du har markeret.
Det samme gælder med kolonner. Marker, højreklik og indsæt. Så mange kolonner, som du har markeret, bliver indsat.

Opgave: Navigering

OpgaveBeskrivelse
Hent dataOpgaven går ud på at hente et datasæt og at gøre det klar til analyse.

Hent og gem datasættet via dette link:
http://kortlink.dk/2gduz

Gem datasættet et sted, du kan finde det igen og giv det et passende navn.

Data er oprindeligt hentet i Danmarks Statistik fra denne tabel:

https://statistikbanken.dk/bib3
Klargør dataOrienter dig i data, så du er klar over, hvad datasættet indeholder.

Behold fanebladet, der nu hedder BIB3, men navngiv det ”Originaldata”.

Opret et nyt faneblad. Kald det ”Analyse”.

Kopier alt indhold fra ”Originaldata” over i det tomme faneblad ”Analyse”.

I ”Analyse”-fanebladet: Kopier blokken med udlån i kommunerne (fra B101 til D197) og indsæt den ved siden af bestand-tallene, så kommunerne står ud for hinanden. Tjek både i top og bund, at alle kommuner står ud for hinanden.

Lav overskrifter, så det er klart, at de to første kolonner med tal er bestand i 2010 og 2020, og de to næste med tal er udlån i 2010 og 2020.Marker række 1 og 2 (med navn og enhed på hele datasættet). Slet rækkerne.

Cellerne med årstal skal herefter stå i den øverste række.

Slet den 2. kolonne med kommunenavne, så du kun har kommunenavnene med én gang i regnearket.

Slet også kolonne A – den, hvor der kun står bestand og udlån.

Du har nu gjort data klar til analysen.

Facit på opgave

Der er lukket for kommentarer.