Formler

Lektionen gennemgår brug af formler i Microsoft Excel. 

Undervejs kan du stoppe videoen og gå tilbage for at gense, så du får de enkelte trin at virke.

Instruktion: Formler

HvadHvorforHvordan
Indtast dataTænk først over, hvor du ønsker at se dit resultat. Marker så cellen. Skriv direkte i den aktive celle eller marker cellen og skriv i formellinjen.Klik på den celle, der skal skrives i eller placer cursoren i formellinjen.
FormlerFormler begynder altid med et lighedstegn =

Tegnene + - / og * bruges til at lægge sammen, trække fra, dividere og gange.

Minus er tastaturets bindestreg

Divisionstegnet er alm. skråstreg (på tasten over 7-tallet)

Gangetegn er stjernen (ved Enter-tasten)

Paranteser skrives ind efter behov.

Et eksempel:
Klik i den celle, resultatet skal være i.

Tast =

Klik på det første tal, der skal med i formlen. Så indsættes celleadressen i formlen. Tast derefter et tegn (+,-,/,’).

Klik på det næste tal (celleadresse indsættes)

Klik Enter for at se resultatet.
Dividere med 1000Ofte skal tal til grafikker skrives i tusinder eller millioner.
ProcentProcentberegning ved udvikling:

Differencen mellem to tal skal altid divideres med det tal, der tidsmæssigt kommer først.

Procentberegning af andel:

Andel divideres med totaltallet.
= (nyt tal – gammelt tal) / gammelt tal

Mus: marker cellen og klik på %-tegnet i værktøjsbåndet.

= andel / total

Mus: Marker cellen med resultatet og klik på %-tegnet i værktøjsbåndet.
SumSummen af data kan findes ved at bruge genvejen autosum i værktøjslinien. Klik på den celle, hvor du vil se resultatet og klik på genvejen:Man kan også skrive formlen manuelt.


Data1 er første celle, der skal indgå, dataX er sidste celle, der skal indgå. Kolon betyder, at også alle celler derimellem skal indgå.
GennemsnitGennemsnit er meget brugt, men gennemsnit påvirkes af ekstremer i data. Enkelte høje/lave værdier trækker gennemsnittet op/ned, så resultatet ikke bliver dækkende.

Klik til højre for autosum-genvej for at få genvej til gennemsnitsformel synlig.

MedianMedian kan være et bedre udtryk for ”den typiske værdi” end gennemsnit. Median er den midterste værdi i et talsæt, der er rangordnet fra mindst til størst.
Ændr formler til værdierDu kan ændre en formel til en værdi. Det er nødvendigt, hvis du fx vil slette områder med tal, der indgår i formler.

Når man klikker på ”Indsæt speciel”, dukker der en dialogboks op. Her er det nu vigtigt, at man klikker ved ”Værdier”. Det betyder simpelthen, at formlerne ikke længere skal være formler. De skal erstattes af formlens resultat. I ovenstående tilfælde bliver ”A1/B1” altså til ”5”. Se herunder:

Marker og kopier det område, der skal ændres.

Højreklik nu på det markerede område og vælg

”Indsæt speciel…”.Marker ”Værdier” – klik på OK.

Opgave: Formler

OpgaveBeskrivelse
Hent dataDu skal arbejde med datasættet, du gemte i den første opgave om navigering. Har du det ikke klar, ligger der en version her:
http://kortlink.dk/2gdvv

Data er oprindeligt hentet i Danmarks Statistik fra denne tabel: https://statistikbanken.dk/bib3
Forstå dataDatasættet handler om folkebibliotekernes fysiske materiale, bøger mv.

Orienter dig i data, så du er klar over, hvad datasættet indeholder.

Brug et øjeblik på at tænke over, hvilke historier der kunne ligge i data som disse.
Beregn sumGå ned i bunden af arket – indsæt en ny overskrift i række 100 (der skal altså være en tom række i række 99). Kald overskriften Total.

Beregn ved hjælp af autosum-genvejen de totale tal for de fire kolonner med tal. Så kan vi se, hvad den samlede bestand var i 2010 og 2020 og hvad de samlede udlån var i begge år.
Beregn udviklingSkriv overskrifter på to nye kolonner: Udvikling_bestand i kolonne F og Udvikling_udlån i kolonne G.

Beregn derefter de to tal – blot for Københavns Kommune.

Udviklings-tallene skal findes ved simpel subtraktion – altså det nye tal minus det gamle.

Når du har tallene for Københavns Kommune, skal formlerne kopieres hele vejen ned, så vi får de samme beregninger for samtlige kommuner.

Træk også formlen ned, så vi kan se udviklingen ud fra de total-tal, du beregnede før.

Fortsæt nu i to nye kolonner (husk overskrifter): Beregn udviklingen i procent fra 2010 til 2020 for alle kommuner – for både bestand og udlån. Og også for totalerne.

Hvad viser disse første hurtige beregninger – er det samlede billede for hele landet et, du ser i alle kommuner, eller er der lokale forskelle, som det kunne være interessant at se nærmere på?
Beregn middel og medianAkkurat som du indsatte en ny overskrift i række 100, skal du nu indsætte en overskrift i række 101 ”Gennemsnit” og en i række 102 ”Median”. Beregn begge dele i alle fire talkolonner.

Facit

Der er lukket for kommentarer.