Formatering

Lektionen gennemgår formater og formatering i Microsoft Excel. 

Undervejs kan du stoppe videoen og gå tilbage for at gense, så du får de enkelte trin at virke.

Instruktion: Formatering

HvadHvorforHvordan
Tilføj formatering til celler via højreklikSkal et celleindhold formateres, kan det bl.a. ske ved, at cellen markeres. Højreklik på musen og vælg ”Formatér celler. Du kan vælge mellem en række forskellige formater.

Alt efter, hvad der vælges, kan der som regel foretages et mere detailleret valg i panelet til højre.
Formatering via genvejDe mest almindelige formateringer kan ske via genveje. Fx skrifttype, fed, kursiv og understreget tekst:Tal kan også formateres via panelet og genvejene midt i værktøjsbåndet (i Hjem-fanebladet).

Decimal-formateringNår du formaterer, ændrer du ikke ved cellens egentlige indhold. Det er kun visningen, der forandrer sig.

Derfor kan man sagtens fjerne decimaler ved at formatere cellen – de øvrige decimaler er der stadig. Vi ser dem blot ikke.
Procent-formateringNår du formaterer et tal som procent, bliver det ganget med 100, og der dukker et procenttegn op.

Desuden er Excel default sat op, så decimalerne forsvinder, når man formaterer som procent. Dem kan du dog også få frem igen ved hjælp af formatering.

Du kan også ændre standard-opsætningen.
Formatering gør store tal mere læseligeVil du have sat et punktum ind for hver tredje ciffer i store tal, kan du trykke på genvejen for tusindtals-adskiller / separatortegn.Default oprettet Excel to decimaler, når man bruger denne genvej. Disse kan fjernes ved hjælp af formatering. Man kan også ændre standardopsætningen.
Fjern formatering ved hjælp af genvejAl formatering kan fjernes ved hjælp af ”Ryd formater”-genvejen i værktøjsbåndet (i Hjem-fanebladet). Marker cellen/området og klik på Ryd formater:

Fjern formater ved ”gem som”Gemmes et dokument som .txt eller .csv, er alle formater væk, når dokumentet åbnes igen.

Hvis du gemmer et regnearks-dokument med flere faneblade som en tekstfil, gemmes kun ét af fanebladene. Har du sådan et, bør du derfor kopiere alt indhold fra fanebladet over i et nyt dokument og så gemme dette som en tekstfil.
Formatering som datoTal kan formateres som dato eller klokkeslæt. Formateringen afgør fx om datoer skrives 30-04-2014 eller 04-30-14.Hvis du ved et uheld får fjernet formater fra dato-celler, kan du blot genskabe dem. (Marker, højreklik, Formatér celler…)
Tallet bagved datoenEnhver dato i Excel kan også skrives som et positivt tal. Excel kalder det datoens serienummer – og oversætter selv tallet til et ønsket dato-format.

Tallet 1 svarer til 01-01-1900. Vi kan ikke arbejde med datoer ældre end denne.

For at se tallet bag en dato kan man slette formatteringen eller formattere som standard.
Der er lukket for kommentarer.