Undersøgende journalistik på nettet

Dette kursus gennemføres:

21. – 23. november 2011

Amerikanerne er i fuld gang med at genopfinde den undersøgende journalistik i en ny form – nemlig web first eller web only. Det er ikke bare brug af nettet til at samle cases og oplysninger, men at have nettet som den primære formidling af den undersøgende historie.

I Danmark ser vi kun de første elementer til den strategi. De fleste medier vil først og fremmest have de store projekter præsenteret på deres primære medie – enten det nu er papir eller tv.
Men i morgen bliver online det primære medie – også for den undersøgende journalistik. Vi kan allerede nu stykke de første elementer sammen i den type projekter.
Der vil blive løbende indsamling og præsentation af oplysninger – i langt større samarbejde med brugerne. I mange tilfælde vil det være research for åbent tæppe.
Det vil være andre typer af historier, der er mest velegnede til den slags præsentationer.
Fortællestrategier for undersøgende projekter skal ændres helt og bygge på integration af webtv, artikler, soundslides, bil-ledhjul, autogenererede tekster og interaktive grafikker.

Vi gennemgår nogle af de typiske metoder som crowdsourcing, Google Maps, Google Chart, dataindsamling på nettet, Iphone til webtv og foto. Nye fortælleformer, ideudvikling af undersøgende historier til nettet.
Projektstyring med lanceringsplan og løbende overvågning af interessen for projektet for at styrke gennemslag.

Vær med på det første kursus i Danmark med fokus på undersøgende journalistik med web first. Forudsætninger: du skal både være interesseret i undersøgende journalistik og i web og være selvkørende med en række af mulighederne på nettet, dvs. have din egen blog og twitter.

Flere oplysninger og tilmelding hos UPDATE