Programmering på redaktionen

Denne konference gennemføres:

23. maj 2011

Aldrig tidligere har der været så mange muligheder for at bruge programmering i den daglige produktion af historier. Desværre ender samarbejdet mellem programmører og journalister ofte i frustration og bureaukrati. Parterne kan ikke tale sammen eller går skævt af hinanden, og kun få kan begå sig i begge verdener. Det skal vi ændre.

På dette seminar vil deltagerne se en lang række af de seneste konkrete eksempler på data-drevne historier og præsentationer på nettet. Vi vil gennemgå de samarbejdsformer, der har vist sig at virke. Vi vil linke til de bedste datakilder for den type historier i Danmark. Vi vil præsentere de bedste værktøjer til at programmere data under deadline.
Journalister skal forstå tankegangen hos programmører. Og programmører skal se nyhedsproduktion gennem journalistens briller.

Journalister vil bl.a. lære:

  • Basal forståelse for programmering (du skal ikke lære at programmere)
  • Hvordan præsenterer jeg data for programmører
  • Hvordan samarbejder programmører og journalister om data-drevne historier – når deadline bestemmer struktur og indhold
  • Adgang til data, juridiske og etiske spørgsmål om brug af data i Danmark
  • Nye muligheder for online historier med danske data

Programmører vil bl.a. lære:

  • Journalistisk etik og standard
  • Hvordan andre programmører har skabt store data-drevne journalistiske projekter
  • Hvordan forstår jeg journalisters holdning til data og deres ønsker
  • Hvordan samarbejder programmører og journalister om data-drevne historier – når deadline bestemmer struktur og indhold
  • Nye muligheder for online historier med danske data

Flere oplysninger hos UPDATE