Folkeskolen og den kommunale økonomi

Dette kursus gennemføres:

1. november – 3. november 2011

Hvad foregår der egentlig i Folkeskolen? Forældre og skatteborgere bliver løbende præsenteret for to forskellige – og uforenelige – sandheder. ”Vi har verdens dyreste skolesystem”, hævder nogle af de politiske partier. Modsat hævder lærerne, at Folkeskolen tildeles stadig færre ressourcer med en brat faldende kvalitet i undervisningen til følge. På samme måde hævder nogle, at kommunerne i det hele taget har penge som aldrig før, mens skolelukninger og andre besparelser peger i modsat retning. Hvad er sandt, og hvad er falsk i disse diskussioner? Hvad bliver ressourcerne i Folkeskolen egentlig brugt til? Kan det betale sig at ned- og sammenlægge skoler? Og hvordan kan vi som forældre og skatteydere vurdere, om vores børn får en ordentlig undervisning? Det forventer vi, at medierne kan hjælpe med at give svar på. Men ofte er det lige så svært for journalisterne at få overblik over, hvad der er sandt og falsk i debatten om Folkeskolen og kommunalpolitikken. Dette kursus sætter fokus på Folkeskolen og giver dig indsigt i et område, der ellers kan være meget svært at overskue. Målet er, at du vil kunne lave bedre, grundigere og mere relevante historier om Folkeskolen og den kommunale økonomi i dit lokalområde.

På kurset lærer du:

  • hvordan Folkeskolen har udviklet sig siden kommunalreformen
  • hvordan den kommunale service generelt har udviklet sig
  • hvordan faglig kvalitet i Folkeskolen skal forstås og analyseres
  • hvem der bestemmer over Folkeskolens udvikling: Hvor er magten og demokratiet flyttet hen siden kommunalreformen?
  • hvordan du henter og bruger nøgletal om Folkeskolen og kommunernes økonomi og service i det hele taget

  • Flere oplysninger og tilmelding hos UPDATE