Arktis: Stormagternes rivalisering set fra Svalbard

Kurset er udsolgt. Det foregår 16. – 22. marts 2024.

Vi rejser til Svalbard langt mod nord, hvor stormagternes tiltagende rivalisering om militær dominans, indflydelse, råstoffer og magt er tættere på end noget andet sted i Arktis.

Der ligger russiske enklaver relativt tæt på Longyearbyen, Svalbards “hovedstad”, hvor vi skal bo. Vigtige kommunikationskabler i havet lige ud for Svalbard er  blevet saboteret på mystisk vis.

Vi skal tæt på Svalbards lille internationale samfund for at udforske, hvordan det er at leve midt i det arktiske spændingsfelt mellem Rusland og Vesten, der har fået helt ny skærpet betydning efter invasionen i Ukraine.

Vi skal også forstå, hvordan de voldsomme klimaforandringer skærper sikkerhedssituationen: Klimaet ændrer sig tre-fire gange så hurtigt på Svalbard, som på resten af kloden; alt er under forandring.

Vi skal møde forskere på det unikke University Center in Svalbard, vi skal besøge de lokale mediefolk, erhvervsdrivende, kulturen og Sysselmanden, den øverste norske myndighed på øerne, der opererer på grundlag af den særlige Svalbard-Traktat fra 1925 – en af verdens ældste, fungerende traktater.

Rusland udnytter traktaten til at drive minedrift og turisme på Svalbard og fiskeri i havene omkring. Svalbard er norsk – men ikke som resten af Norge, og Rusland søger konstant øget indflydelse.

To tredjedele af præsident Putins atomarsenal kontrolleres af Rusland Nordflåde, der jævnligt patruljerer og øver sig i havet lige syd for Svalbard.

Rusland vil mange år frem stadig være den største og stærkeste magt i Arktis, men amerikanske, britiske, norske og andre vestlige flådefartøjer, fly og ubåde flytter hastigt forsvarslinjerne længere mod nord – også helt ind under Svalbard.

Indtil 2022 anså mange Arktis for en fredens region, hvor alle inklusive Rusland sigtede på militær lavspænding til fordel for bæredygtig udvikling af de rige naturressourcer. Men i dag er samarbejdet i Arktis i dyb krise og formelt lagt på is på grund af Ruslands invasion og krigen i Ukraine.

Genopbygning af tillid og institutioner ventes at tage mange år, selv når krigen engang stopper. Vi skal nærstudere konsekvenserne af samarbejdets sammenbrud for freden i Arktis og Nordeuropa, for Svalbard, for de arktiske nationer og folkeslag, for klimaforskningen og fremtidens udvikling i Arktis.

Kurset veksler mellem faglige oplæg, diskussioner, gruppeopgaver, og ekskursioner i og omkring Longyearbyen.

Du vil blive undervist i og inddraget i øvelser om:

  • Den stadig mere spændte sikkerhedssituation omkring Svalbard og i Arktis
  • Ruslands nye militære styrke i Arktis og dens betydning for Putins nukleare muligheder, krigen i Ukraine og sikkerheden i det øvrige Europa og USA
  • USAs og det øvrige NATO’s oprustning i Arktis
  • Kinas rolle og ambitioner i Arktis
  • Det danske forsvar i Arktis / Grønland og Færøerne
  • Svalbards særlige rolle og placering mellem Rusland og Vesten
  • Det arktiske samarbejdes historie og aktuelle krise
  • Klimaforskningen og manglen på data fra Rusland
  • Vigtige arktiske institutioner (Svalbardtraktaten, Arktisk Råd, ICC, Ilulissat-erklæringen mm.)

Det praktiske

Vi flyver fra Danmark den 16. marts klokken 13.20 med SAS over Oslo til Longyearbyen, hvor vi lander 19.00. Vi flyver fra Longyearbyen den 22. marts klokken 13.10 og lander i København klokken 20.00.

I Longyearbyen bor vi på Mary-Ann’s Polarrigg. Stedet er baseret på gamle ombyggede barakker til fortidens minearbejdere. Vi bor på enkeltværelser, der er hyggelige og varme, men de er små. Det er langt fra luksus, og der er toilet og bad på gangen.

Marts måned på Svalbard byder på hård kulde og megen sne, så effektivt vintertøj og støvler er absolut nødvendigt.

På kurset vil kursisterne bl.a. møde disse oplægsholdere:

Gæsteforelæser Tormod Heier (deltager virtuelt) er professor i militær strategi og operationer, forskningsleder ved Forsvarhøgskolen i Oslo, der svarer til det danske Forsvarsakademi. Tormod Heier har arbejdet i det norske forsvar i 32 år, herunder 15 år som oberstløjtnant i hæren. Han skriver og forelæser ofte om udviklingen i Arktis.

Hanne Hvidtfeldt Christiansen er dansk professor ved UNIS – the University Center in Svalbard og en af verdens førende forskere i permafrost med mange års erfaring med forskningsdiplomati og samarbejde med russiske klimaforskere. (TBC).

Jason Robert har vundet en række priser for sine mange tv-optagelser i Arktis og Antarktis, herunder for de store BBC-produktioner Frozen Planet og Planet Earth. Jason Roberts bor i Longyearbyen i vinterhalvåret.

Kursusleder: Martin Breum
Varighed: 7 dage
Sted: Svalbard, Norge.
Tidspunkt: 16. – 22. marts 2024
Pris: 26.000 kr. Der tillægges ikke moms.

Prisen omfatter: Kursusplanlægning, flytransport mellem København og Svalbard, transport på Svalbard, hotel på Svalbard inklusiv morgenmad og undervisningsmaterialer. Som hovedregel er kursistens forplejning for egen regning.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end 12 uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end 12 uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.