Politiet bag facaden

Kursus: Politiet bag facaden

Kurset er udsolgt!

Kurset foregår 6. og 7. december i København.

For medierne er politiet både en med- og modspiller. Men politiet holder kortene tæt til kroppen. For journalister er det sin sag at få fat i de rigtige personer, at få afdækket sager og at give regulær information videre.

Som undervisere har vi fået fat i et par eksperter, der kender politiet både indefra og udefra, og som er parat til at øse ud af deres praktiske viden til journalister.

Formålet med kurset er at give journalister redskaber til bedre – i en globaliseret tid – at forstå politiets arbejde og opbygning. For borgerne handler det om de nære ting. Men for politiet handler det også om flygtningstrømme, omrejsende kriminelle og internationalt politisamarbejde. Målet med kurset er også at øge kendskabet til de forskellige politiske og organisatoriske interesser knyttet til politiet.

I dag foregår mediernes dækning i høj grad afsenderorienteret. Kurset skal hjælpe journalister/medier til at foretage egne undersøgelser, der kommer dybere ned i sager og problemer.

Kurset sætter bl.a. fokus på:

  • Kriminalitet: Hvad ved vi om kriminalitet og kriminalitetsstatistikker. Hvad kan vi læse ud af dem, og hvad kan vi ikke læse? Hvordan kan medierne bruge data om kriminalitet? Hvordan skaffer du yderligere data? Vi ser konkret på indbrud, tyveri, trafik, vold og andre typer af kriminalitet. Hvordan dækkes det i dag – og hvad kunne medierne gøre anderledes?
  • Politiet som kilde: Hvordan fungerer politiet? Hvem kan udtale sig om specifikke efterforskninger og sagskomplekser? Hvem kan udtale sig om generel kriminalitetsudvikling. Hvordan finder du de rigtige kilder i politiet? Hvornår og hvordan bliver medierne aktører i interne og eksterne magtkampe om politiet? Og hvordan undgår du det.
  • Politiet som organisation: Hvordan styres politiet? Hvordan fungerer måltal, og hvordan er succeskriterierne. Hvordan ved vi som borgere, om politiet gør sit arbejde godt?
  • Indsigt: Hvordan arbejder du med en organisation, der traditionelt er meget lukket – og hvordan får du den åbnet?
  • Efterforskning: Hvordan foregår en typisk efterforskning i de større sager?
  • PET: Hvad er PET’s rolle i moderne terrorbekæmpelse?
  • Fremtiden: Hvad er fremtidens udfordringer for dansk politi? Er organisationen på vej i den rigtige retning? Er fremtiden SWAT teams og Zero Tolerance Policing? Eller snarere Predictive Policing? Eller efterretningsdrevet politiarbejde (Intelligence-led policing)? Eller skal vi tilbage til lokal- og nærpoliti?

Kursusleder: Adam Diderichsen og Stine Bolther

Varighed: 2 dage
Sted: København.
Tidspunkt: 6. og 7. december 2017
Pris: 5990 kr. (+ moms)

Prisen omfatter: Undervisning, undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset i København. Evt. transport er ikke inkluderet. Prisen er ex. moms.

Tilmelding hos www.mediernesefteruddannelse.dk. Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Tilmeldingen er bindende

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.