Lær de journalistiske tricks for at få oplysninger ud i retssager (okt. ’17)

Kursus: Lær de journalistiske tricks for at få oplysninger ud i retssager

Kurset foregår 23.-25. oktober 2017 i København.

Retssager er en guldgrube af oplysninger for journalister. Helt oplagt er der de store kriminalsager, som alle medier dækker. Men der er nu også mulighed for at gå på tværs og dække for eksempel en særlig branches problemer ved at søge på bødeforlæg i bestemte sager og ved at søge på retslisternes henvisning til paragraffer.

Ligesom offentlighedsloven er ændret, blev også retsplejeloven ændret fra årsskiftet 2013/2014 med en række nye muligheder for journalister.

Samtidig har der ud fra praksis i de senere år udviklet sig nogle metoder, som giver journalister helt nye fordele. Retssager er et stort og ofte overset område for journalister.

Også de civile sager rummer et stort og overset område, hvor retsdokumenterne kaster lys over forhold, ingen af parterne ønsker frem i offentligheden. Kurset vil give dig værktøjer til at udnytte de journalistiske muligheder i retssager. På kurset er der en kort indføring i, hvad der foregår i retten, og hvad du gør som journalist.

Dette kursus er en udvidet udgave af tilsvarende populære kurser, vi holdt tidligere.

De centrale dokumenttyper

På kurset får du en oversigt over de forskellige dokumenttyper. Hvad indeholder de,  og hvordan/hvornår kan du søge aktindsigt i dem?

 • Retslister. Både de åbne og de lukkede, der kun er for medier. Hvor er de? Hvordan bruger du dem?
 • Retsmødebegæringer. Hvornår kan du se dem? Hvad indeholder de af relevant for journalister?
 • Anklageskrifter. Hvad er der i et anklageskrift. Argumenter for at få det udleveret.
 • Retsbøger. Hvad betyder journalisters særlige adgang til retsbøger? Hvad er der i dem, som ikke er i Dombogen? Hvornår bruger du dem?
 • Dombøger. Hvordan identificerer du en dom og beder om aktindsigt i den? Kan du bladre i et helt års dombøger fra en ret?
 • Bødeforlæg. Hvordan får du indsigt i bødeforlæg? Hvad bruger du dem til?
 • Politiets efterforskningsmateriale. Hvornår og hvordan får du indsigt? Hvad kan du finde?

Et særligt forløb undervejs gennemgår, hvad du gør i retten ved:

 • Lukkede døre
 • Navneforbud
 • Referatforbud
 • Kendelser vedr. at fravige udgangspunktet i grundlovens § 65.

Punkt for punkt få du en oversigt over den researchproces, som en straffesag typisk gennemgår, herunder mulige smutveje – f.eks. ved dørlukning – og hvad du kan bruge retslisterne til. Hvilke steder kan der søges aktindsigt og på hvilke tidspunkter?

Når det går galt

Det er meget almindeligt, at journalister ikke får, hvad de beder om. I en særlig troubleshooting-del får du oversigt over de typiske problemer og afslag, og hvordan du kan tackle det for alligevel at forsøge at få dokumenterne.

Kursusleder Jan Lauridtsen er tidligere kriminalreporter i gravegruppen på TV2 og næstformand i Politi- og Retsreporterforeningen, hvor han var jura-ansvarlig.

Jan Lauridtsen har haft kriminalstoffet som fagområde i en årrække og har gennem en stribe kæremål ved landsretterne og Højesteret været med til at definere grænserne for, hvad der kan gives aktindsigt i, og hvordan oplysningerne må benyttes journalistisk. Han har holdt oplæg om de praktiske metoder for retsreportere i de seneste tre år og bidraget til Oluf Jørgensens grundbog om aktindsigt i retsplejen.

Forudsætninger: Ingen

Deltagere: Mindst 6 – højst 16.

Kursusleder: Jan Lauridtsen
Varighed: 3 dage
Sted: København.
Tidspunkt: 23.-.25. oktober 2017
Pris: 8085 kr. (+ moms)

Prisen omfatter: Undervisning, undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost, kaffe og kage i løbet af kurset, samt tre måneders fri adgang til Kaas & Mulvads retsliste-database.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og morgenmad, frokost, kaffe/te og diverse sødt i løbet af kurset. Prisen er ex. moms.

Tilmelding hos www.mediernesefteruddannelse.dk. Er din arbejdsgiver ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

TILMELDINGEN ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.